Альдегиды


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Альдегіди - органічні речовини, що містять у своєму складі альдегідну групу Склад будова властивості Висновки: Реакційні центри в альдегідах H O H C C H H Молекула альдегіду - це не сума атомів, а результат їх взаємного впливу один на одного Хімічні властивості альдегідів Реакціїполіконденсації Реакції приєднання Реакція«срібногозеркала» ОкисненняCu(OH)2 Реакціїокислення Гідрування ПриєднанняNaHSO3 Реакціїполімерізації Хімічні властивості Альдегіди характеризуються високою реакційною здатністю . Більша частина їх реакцій обумовлена ​​наявністю карбонільної групи . Атом вуглецю в карбонільної групі знаходиться в стані sp2 -гібридизації і утворює три σ - зв'язки , які розташовані в одній площині під кутом 120 ° один до одного. Зважаючи на більшу електронегативності атома кисню в порівнянні з атомом вуглецю, зв'язок С = О сильно поляризована за рахунок зміщення електронної густини π- зв'язку до атома кисню, в результаті чого на атомі кисню виникає частковий негативний ( δ- ), а на атомі вуглецю - частковий позитивний ( δ + ) заряди :Завдяки поляризації атом вуглецю карбонільної групи володіє електрофільними властивостями і здатний реагувати з нуклеофільними реагентами.Найважливішими реакціями альдегідів є реакції нуклеофільного приєднання по подвійному зв'язку карбонільної групи . Приєднання водню здійснюється в присутності каталізаторів (Ni, Co, Pd и др.) + H2 → CH3OH метанолВзаємодія з аміачним розчином оксиду срібла: + Ag2O → + 2Ag альдегід карбонова кислотаце якісна реакція на альдегідиВзаємодія з гідроксидом міді (II) + 2 Cu(OH)2 → + 2CuOH + H2Oце якісна реакція на альдегіди Фізичні властивості Найпростіший альдегід - мурашиний - газ з вельми різким запахом. Інші нижчі альдегіди - рідини, добре розчинні у воді. Альдегіди володіють задушливим запахом, який при багаторазовому розведенні стає приємним, нагадуючи запах плодів. Альдегіди киплять при більш низькій температурі, ніж спирти з тим же числом вуглецевих атомів. Це cвязано з відсутністю в альдегідах водневих зв'язків. У той же час температура кипіння альдегідів вище, ніж у відповідних за молекулярною масою вуглеводнів, що пов'язано з високою полярністю альдегідів. Якісні реакції Окислення:аміачним розчином оксиду срібла (реакція «срібного дзеркала»); гідроксидом міді (2). Окислювально - відновні властивості окисленняАлканол Алканаль Алканова (спирт) (альдегід) кислота Отримання альдегидів Окислення первинних спиртів. Оцтовий альдегід отримують гідратацією ацетилену за реакцією Кучерова : HC CH + H2O → CH3COH Альдегіди отримують гідролізом дігалогенопроізводних вуглеводнів , проте тільки тих, у яких обидва атоми галогену розташовані біля одного з кінцевих атомів вуглецю.  R - + 2 H2O → RCOH + 2 HCl   [CuO]                 [О]R-CH2-OH  →   R-CH=O     →  R-COOH. спирт альдегід карбонова кислота Застосування альдегідів Виробництво ліків У сільському господарстві  для протруювання насіння Виробництво пластмасс У шкіряній промисловості Для дубління шкіри В будівництві ВиробництвоСірчаної кислоти Оцетовийальдегід Етиловийспирт Оцетовакислота Пластмасси Ацетатневолокно Кінець Презентацію підготувавУчень 11-В класуЗахарченко Валерій

Приложенные файлы


Добавить комментарий