II этап алiмпiяды школьнiка253 па беларускай мове i лiтаратуры. Комплексная работа. 8 клас, 2011-2012

Матэрыялы для правядзення раённай
алімпіяды па беларускай мове і літаратуры
 2011-2012 навучальным годзе
8 клас

Дадзеныя  транскрыпцыі словы запішыце адпаведна з нормамі правапісу
(5 бала)
[Апхо
·ччык] ___________________, [аткры
·ты] ___________________________, [рашчаса
·ц’] ___________________, [расказа
·ц’] ___________________________, [б’эспатста
·ны] _________________________, [жжац’] _____________________, [ражжы
·цца] ________________________, [узл’ац’э
·ц’] ______________________, [н’ішчы
·мны] ________________________, [патп’іса
·ц’] ______________________.

Ад уласных назва утварыце прыметнікі, запішыце з імі словазлучэнні
(5 бала)
Голас Васіля ___________________________________________________________, стыпендыя імя Скарыны__________________________________________________, апавяданне Брыля _______________________________________________________, канькі мішы ____________________________________________________________, стыль Коласа ___________________________________________________________.

Наступныя словазлучэнні перакладзіце на беларускую мову (5 бала)
Спелая земляника _______________________________________________________, манная крупа ___________________________________________________________, примерное поведение ____________________________________________________, железная дверь _________________________________________________________, молодые родители _______________________________________________________, масло из конопли _______________________________________________________, домашние хлопоты ______________________________________________________, отборные семена ________________________________________________________, свежие овощи __________________________________________________________, спелые фрукты _________________________________________________________.

Праскланяйце лічэбнікі (2 бала)
Патара (вядра), патары (шклянкі)
_____________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Вызначце від падпарадкавальнай сувязі  словазлучэннях (5 бала)
Лепшы вучань ________________, урок матэматыкі ______________________, цяжка зразумець ________________, уду па дарозе ________________________, радасна смяюся __________________, мокры ад расы ______________________, зялёная трава ______________________, свае поспехі ______________________, усміхнуцца сонцу __________________, спяваць гучна _____________________, дасягнуць мэты _________________________________________.

Вызначце тып аднасастаных сказа (5 бала)
Дэлегацыю сустракалі рачыста. __________________________________________
Пажывеш – усяго нажывеш. _______________________________________________
Ні месяца ні зорак не відаць. ______________________________________________
Люблю мой край, старонку гэту. ___________________________________________
Ноч. Халодная зямлянка. Перастрэлка. Цішыня. ______________________________

Запішыце, як завуць жыхаро (0,5 за кожны правільны варыянт)
Якуціі ______________________________, Бабруйска _________________________, Драгічына ___________________________, Іркуцка __________________________, Салігорска ___________________________, Маларыты ________________________, Камчаткі _____________________________, Полацка _________________________, Старых Дарог ____________________________, Тулы ________________________, Слуцка __________________________________, Кастрамы ____________________, Маямі ____________________________________.

Запішыце  пачатковай форме назонікі, якія прапушчаны  прыказках (5 бала)
Славіцца хата не вугламі, а __________________. 2. Красуе поле пшаном, а гаворка __________________. 3. Адзін у полі не _________________. 4. Загляне сонца і  наша __________________. 5. На чужым горы ______________ не пабудуеш.

Суаднясіце атара, творы і літаратурных героя (3 балы)
Аляксей Дудара “Жураліны крык” Гастрыт, Ганна, Мульцік
Васіль Быка “Вечар” Карпенка, Свіст, Глечык,
Асее, Фішар, Пшанічны
Янка Купала “Магіла льва” Наталька, Машэка

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запоніце пустыя клеткі  табліцы (6 бала)


Пісьменнік
Месца нараджэння

1.
Ф. Скарына


2.

фальварак Вязынка

3.

вёска Акінчыцы

4.
М. Багдановіч


5.
У. Караткевіч


6.

вёска Бычкі
Матэрыялы для правядзення раённай
алімпіяды па беларускай мове і літаратуры
 2011-2012 навучальным годзе
8 клас
Даведкі
Абходчык, адкрыты, расчасаць, расказаць, беспадстаны, зжаць, разжыцца, узляцець, нішчымны, падпісаць.

Васілё голас, Скарынаская стыпендыя, Брылёва апавяданне, Мішавы канькі, коласаскі стыль.

Спелыя суніцы, манныя крупы, прыкладныя паводзіны, жалезныя дзверы, маладыя бацькі, масла з канапель, хатні клопат, адборнае насенне, свежая гародніна, спелая садавіна.

Н. патара вядра патары шклянкі
Р. патара вядра патары шклянкі
Д. патара вёдрам патары шклянкам
В. патара вядра патары шклянкі
Т. патара вёдрамі патары шклянкамі
М. (у) патара вёдрах (у) патары шклянках

Лепшы вучань-дапасаванне, урок матэматыкі-кіраванне, цяжка зразумець-прымыканне, уду па дарозе-кіраванне, радасна смяюся-прымыканне, мокры ад расы-кіраванне, зялёная трава-дапасаванне, свае поспехі-дапасаванне, усміхнуцца сонцу-кіраванне, спяваць гучна-прымыканне, дасягнуць мэты-кіраванне.

Дэлегацыю сустракалі рачыста. – няпэна-асабовы
Пажывеш – усяго нажывеш. – абагульнена-асабовы
Ні месяца ні зорак не відаць. – безасабовы
Люблю мой край, старонку гэту. – пэна-асабовы
Ноч. Халодная зямлянка. Перастрэлка. Цішыня. – назыны

Якуты, бабруйчане, драгічынцы, іркуцяне, салігорцы, маларытчане, камчадалы, палачане, старадарожцы, тулякі, случане, кастрамічы, маямцы.

Пірог, розум, воін, аконца, шчасце.

Аляксей Дудара “Вечар” : Гастрыт, Ганна, Мульцік;
Васіль Быка “Жураліны крык”: Карпенка, Свіст, Глечык, Пшанічны, Асее, Фішар;
Янка Купала “Магіла льва”: Наталька, Машэка


Пісьменнік
Месца нараджэння

1.
Ф. Скарына
горад Полацк

2.
Я. Купала
фальварак Вязынка

3.
Я. Колас
вёска Акінчыцы

4.
М. Багдановіч
горад Гродна

5.
У. Караткевіч
горад Орша

6.
В. Быка
вёска Бычкі


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий