Мектепті трбие жмысыны жылды жоспары


Қазы жалпы орта білім беру мектебі
Мектептің тәрбие жұмысының жылдық жоспары
ДТЖО Касымканова Ү.Б.
2017 – 2018 оқу жылы
Мектепішілік тәрбие жұмысының
әдістемелік тақырыбы:
Ұлттық рухы биік, адамгершілігі
жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, елінің өткенін құрмет тұтып, ертеңіне
өз үлесін қосуды парызым деп білетін жан-жақты білімді, қабілетті, жаңашыл
тұлға қалыптастыру.
 
 
 
 
 
Қазы жалпы орта білім беру мектебінің тәрбие ісі жұмысының жылдық жоспары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 227 бұйрығымен бекітілген «Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздеріне» басшылыққа алынып  жасалған. Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясында отбасылық тәрбие құндылықтары, сондай-ақ оқу және тәрбие процестерінің өзара кірігуі негізінде білім беру процесінің тәрбиелік әлеуетін арттыруға, оқыту мен тәрбиенің кіріктірілуіне, тәрбие әдіснамасын, мазмұны мен құрылымын жаңартуға бағдарланған. 
«Туған жер» бағдарламасы өз еліне, өз ауылына, өз қаласына деген махаббаты, жалпыұлттық патриотизмді қалыптастыруға бағытталған.
Аталған бағдарлама
«Рухани жаңғыру» жалпы сана – сезімін қалыптастыру бағдарламасының ең негізгі элементі болып табылады.
Жалпы, «Туған жер» бағдарламасы тек ауыл-аймақты дамытумен шектеліп қалмайтын жоба екенін түсінуіміз керек. Бағдарламаның ауқымы әлдеқайда кең және мақсаты да ұлттың рухани құндылықтарын дамытуға бағытталған.
Ең алдымен бұл білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді. 
Мақсаты: Жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде жанжақты және үйлесімді дамыған тұлға тәрбиелеу. 
Міндеттері: 
1.     Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат және патриот қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету.
2.     Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
3.     Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
4.     Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету. 
5.     Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық  ойлауы мен кәсіби қалыптасуына және өзін-өзі жүзеге асыруына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту. 
6. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
Тәрбие жұмысының басым бағыттары
       Бірінші бағыт –
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
        Мақсаты:
Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты;
тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар
мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы
қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру. 
Екіншібағыт – Рухани-адамгершілік тәрбие
Мақсаты:Тұлғаның
қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және
дәстүрлерімен келісілген 
рухани-адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін
және  көзқарастарын қалыптастыру.
       Үшіншібағыт –  Ұлттық тәрбие
        Мақсаты:Тұлғаны ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ
халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың
мәдениетін құрметтеуге бағдарлау. 
Төртінші бағыт - Отбасы
тәрбиесі
Мақсаты:Ата-аналарды
оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін
және жауапкершіліктерін арттыру.
Бесінші бағыт – Еңбек, экономикалық және
экологиялық тәрбие
Мақсаты:Тұлғаның
өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық
ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.
Алтыншы бағыт - Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
        Мақсаты:Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және
дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін дамытуды қамтамасыз ететін
уәждемелік кеңістік қалыптастыру.
Жетінші бағыт - Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
Мақсаты: тұлғаның жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын
қалыптастыру, тұлғаның өнердегі
және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау
әзірлігін  дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта
құру.
          Сегізінші бағыт - Дене тәрбиесі, салауатты
өмір салты
Мақсаты:  Салауатты
өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын,
денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай
қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
 
 
 
Қазы жалпы орта білім беру мектебінің
тәрбие жұмысының жылдық жұмысы
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қыркүйек-сентябрь
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
Воспитание казахстанского
патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 1.«Жаппай  оқыту»  және «Мектепке 
жол»  акциясы    айлығы (жоспар бойынша)  Тамыз қыркүйек
  ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
1 қырқүйек  күні
- «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында «Мен өз Отанымның патриотымын» атты Салтанатты  жиын 2 қыркүйек ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
«Мен өз Отанымның патриотымын» тәрбие   сағаты 2 қыркүйек Сынып  жетекшілер
3. Ата-аналар жиналысы (мектеп формасы, ұялы телефон  ережесі, ата-ананың міндеті)   қыркүйек ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
4. «Оқушы ережесі» туралы әңгіме өткізу. 2 қыркүйек Сынып жетекшілер
5. «Адамдардың құқықтық мәдениеті» қыркүйек Құқық пәнінің 
мұғалімі
6. Мемлекеттік рәміздер бойынша оқушылардың білімдерін
тексеру,сауалнама алу   2-9 сыныптар қыркүйек ДТЖО
Оқушы ережелері «Сен және заң» сынып сағаты қыркүйек Сынып жетекшілер
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Учаскелік инспектормен кездесу Айына 1 рет ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
«Жолда абай бол!» қауіпсіздік  жол
акциясы қыркүйек  ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное воспитание Благотворительная
акция
«Мектепкежол» акциясы – «Дорога в школу» акция 01.08-30.09 Мектеп әкімшілігі
Көп балалы, азқамтылған 
отбасы балаларымен жұмыс Жыл бойы ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
Шефтік көмек көрсету, үйлеріне бару Жыл бойы Тәлімгер
Ұлттық  тәрбие
Национальное воспитание «Қазақстан – әр ұлттың ақ бесігі». Мерекелік іс –
шара. 
«Туғантілім-өз тілім» сынып  сағаты                                                                  Қыркүйек ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
«Сүйемін туған тілді – анам тілін» тіл мерекесіне
арналған көрме. қыркүйек Кітапханашы
Отбасылық  тәрбие
Семейное воспитание Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Отбасы сайысы «Мен 
және менің  отбасым» қыркүйек Дене шынықтыру мұғалімдері
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 1.Мектеп кезекшілігін ұйымдастыру    қыркүйек ДТЖО
2. «Таза мектеп ауласы» сенбіліктер Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное и
художественно-эстетическое  воспитание  2. Тілдер мерекесіне арналған қабырға газетін шығару қыркүйек Сынып жетекшілер
4. Қазақстан халқы тілдері фестивалі (Жоспар
бойынша) Қыркүйек ДТЖО
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное воспитание,
воспитание информационной культуры «Менің Отаным – Қазақстан» арналған кітаптар көрмесі. Қыркүйек Кітапханашы
Мемлекеттік тілдер күні. ҚР Тілдер фестивалі Қыркүйек ДТЖО
Үздік шығармалар байқауы «Тіл мерекесіне» Қыркүйек Пән мұғалімдері
 Тәуелсіздік  күні  
-  дөнгелек үстел Қыркүйек Тарих пәнінің 
мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое воспитание , здоровый образ жизни Наркобекеттің  жылдық жоспарын дайындау Қыркүйек Тәлімгер
2. Денсаулық фестивалі Қыркүйек Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
«Денсаулық  
фестиваль» күніне арналған қабырға газетін шығару
Жеңілатлетикалық күзгі кросс «Алтын күз»
  Қыркүйек Сынып жетекшілер
 
Дене шынықтыру мұғалімдері
 
Қазан-октябрь
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание «Заңды білген жөн екен» (әңгіме 5-11-сынып) қазан ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
Бала конвенциясының баптарымен таныстыру қазан ДТЖО, тәлімгер, психолог,
сынып жетекшілер
Профилактикалық кеңестің  №1 отырысы қазан ДТЖО, тәлімгер,
Кәмелетке толмаған жасөспірімдерге  қатысты, жыныстық қатынастағы   күш қолдануға жол бермеу алдын алу
жұмыстары қазан ДТЖО, тәлімгер, Сынып
жетекшілер
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
«Жолдан абай
бол!» қауіпсіздік  жол акциясы қазан  ДТЖО, тәлімгер,
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание «29 қазан» дүниежүзілік қамқоршы күні»- қамқоршы
ата-аналармен кездесулер, ашық тәрбие сағаттары, концерттік бағдарлама,
сыйлық жасау қазан ДТЖО, тәлімгер,
«Ислам, христиандық және басқа да діни ағымдар»
әңгімелесу сағаты. қазан Дінтану пәнінің мұғалімдері
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание Қарттар күніне арналған мерекелік концерт, тәрбие
сағаттары. Қарттарға көмек беру (аулаларын тазарту, т.б.) қазан ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
«Менің  әжем және
атам» тәрбие сағаты қазан Кітапханашы
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание Ата-аналар
комитетімен жұмыс
  қазан ДТЖО, сынып жетекшілер
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Кәмелетке толмаған жасөспірімдерге  қатысты, жыныстық қатынастағы   күш қолдануға жол бермеу алдын алу
жұмыстары. Пікірталас  6-9 сыныптар Жыл бойы ДТЖО, тәлімгер, Сынып
жетекшілер
Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое
воспитание 2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
Қарттарға көмек көрсету Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
Мұғалімдер күніне арналған мерекелік концерт «Ұстазым
менің, ұстазым!» қазан Тәлімгер
«Күзгі   бал»  кешіне 
дайындық қазан Сынып жетекшілер
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание  2. Қарттар, мұғалімдер   мерекесіне арналған қабырға газетін шығару
Қарттар, мұғалімдер  
мерекесіне арналған мектепшілік іс-шара қазан Сынып жетекшілер
4. «Алтын күз» бал кеші 1 – 10 сыныптар қазан ДТЖО, Сынып жетекшілер
2. «Үздік күнделік» байқауы қазан ДТЖО
Интеллектуалды ойын «Менің  Отаным - Қазақстан» 7-9 сыныптар қазан Пән мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Физическое воспитание ,
здоровый образ жизни 2. Спорт үйірме 
және  секциялары 
  қазан ДТЖО
3  «Бірінші
байлық денсаулық...» тәрбие сағаттары қазан Сынып жетекшілер
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қараша-ноябрь
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание .«Менің қояр сұрағым...» Құқық  қорғау
   инспекторларымен кездесу қараша ДТЖО, тәлімгер,
2. Қиын балалар мен және олардың ата-аналарымен әңгіме
өткізу қараша психолог, сынып жетекшілер
3. «Құқық туралы не білем»  оқушылардың білімдерін тексеру,сауалнама
алу.  2-9 сыныптар қараша ДТЖО, тәлімгер,
4. «Жол жүру ережелері» сайыс қараша ДТЖО, тәлімгер,
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание «Адамгершілік – асыл қасиет» дөңгелек үстел 7-9
сыныптар қараша ДТЖО
«Досына қарап – адамды таны» дөңгелек үстел 5-7
сыныптар қараша ДТЖО
«Менің досым» эссе жазу 5-7 сыныптар қараша Тәлімгер
«Ислам, христиандық және басқа да діни ағымдар»
әңгімелесу сағаты. 6-9 сыныптар қараша Дінтану пәнінің мұғалімдері
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание «Менің президентім» эссе, шығарма жазу 6-9 сыныптар қараша ДТЖО,тәлімгер, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание Ата-аналар
комитетімен жұмыс
  қараша ДТЖО, сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
  Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
«Мамандықтың бәрі жақсы...» дөңгелек үстел 7-9 сыныптар
  қараша Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,
Мектеп мүлкін сақтап, қорғай білейік (әңгімелер)
  қараша Сынып жетекшілер
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное и
художественно-эстетическое  воспитание  «Біз бақытты баламыз!» балалар суретінің байқауы
1-4 сынып қараша Сынып жетекшілер
Тұңғыш президент күніне арналған музыкалық  бағдарлама
ЖИТСпен  күрес
күніне арналған қабырғалар безендіру қараша ДТЖО
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры 1. «Тұңғыш президент» 
Интеллектуалды ойын : 5 - 9 сынып 
  қараша Кітапханашы
Фестиваль  КВН
ойыны
  қараша ДТЖО
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни 1.«Арақ аздырса, темекі тоздырады» Дебат  6-9 сыныптар қараша Тәлімгер
2.»АҚТЖ –өлім жазасы» тәрбие сағаттары қараша Сынып жетекшілер
3. АҚТЖ, ЖҚТБ,  наркомания бейнефилмін көру қараша ДТЖО
4. «Біз ЖИТС-қа қарсымыз» қабырға газеті қараша ДТЖО
3  «Бірінші
байлық денсаулық...» тәрбие сағаттары бастауыш сыныптар қараша Сынып жетекшілер
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Желтоқсан - декабрь
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 1.«Тәуелсіз
ту астында»  патриоттық   әндер 
байқауы Желтоқсан ДТЖО
3. Жас Ұлан, Жас Қыран 
қатарына қабылдау 1, 5 сыныптар Желтоқсан ДТЖО
4.«Оқушы ережесінің сақталуы» ұлдар кеңесі, қыздар
кеңесінде қарастыру Желтоқсан ДТЖО
Көшеде жүру тәртібі жөнінде  бұрыш жасау Желтоқсан ДТЖО
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание «Ел аңсаған тәуелсіздік». Тәрбие  сағаттары 1-9 сынып Желтоқсан Сынып  жетекшілер
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание «Менің тұңғыш
президентім»»  концерттік
бағдарлама Желтоқсан ДТЖО, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание Қиын
балалардың ата-анасымен жеке жұмыс Желтоқсан ДТЖО
2. «Туған жер» акциясы аясында «Әнім сенсің -туған жер!»- отбасылық  музыкалық  
сайыс Желтоқсан ДТЖО
3. «Оқырман отбасы» Желтоқсан Кітапханашы
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 1.Мектеп кезекшілігін ұйымдастыру    Жыл бойы ДТЖО
2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
  Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
2.  «Тәуелсіздік
таңы» қолөнер бұйымдарының көрмесі
3. «Қар қалашығы » 1-10 сыныптар Желтоқсан ДТЖО
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание Суреттер көрмесі «Менің Отаным - Қазақстан» Желтоқсан ДТЖО
   Жаңа-жыл мерекесі 1-11 сыныптар Желтоқсан ДТЖО
2.Елбасының жолдауымен таныстыру 7-11 сыныптар Желтоқсан ДТЖО
3. «Не? Қайда? Қашан?» тәуелсіздік күніне арналған
интеллектуалды сайыс. 5-10 сынып Желтоқсан ДТЖО
4.«Тәуелсізбін деп жырлайды жүрегім» атты мәнерлеп оқу
сайысы 1-4, 5-10 сыныптар Желтоқсан ДТЖО
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры  «Болашақтағы
Қазақстан!» үздік шығарма, эссе 
байқауы. Желтоқсан ДТЖО
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни Қысқы жарыстар (Шана, шаңғы) Желтоқсан Дене шынықтыру мұғалімдері
2.АҚТЖ жұқтыру жолдары 8-9 сыныптар (АҚТЖ
дәрәгерлерімен кездесу) Желтоқсан ДТЖО
3. «Көңілді 
старт» 1-4 сыныптар Тәуелсіздік күніне арналған спорттық сайыстар Желтоқсан Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
Қаңтар  - январь
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание Дөңгелек үстел 
«Мен неге құқықтымын» қаңтар ДТЖО
«Қамқорлық» 
«Забота»  акциясы «Жәрменке» қаңтар Сынып  жетекшілер
Құқықбұзушылықты алдын алу  жұмысы қаңтар ДТЖО
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание .«Ұл ұятымен, қыз қылығымен ардақты» дөңгелек үстел.
5-11 сын қаңтар Сынып  жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание «Отбасылық тәрбие»
Ата-аналармен 
комитетімен кездесу қаңтар ДТЖО
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 1.Мектеп кезекшілігін ұйымдастыру    Жыл бойы ДТЖО
2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
  Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
3. Дебат: «Барлық жағынан жетістікке жетудің сыры
неде?» қаңтар ДТЖО
Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық
тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание «Ертегі 
еліне  саяхат» өнер сайысы 1-5
сыныптар
«Қыстың әсем кездері» сурет  көрмесі
  қаңтар кітапханашы
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры «Брейн-ринг» интеллектуалдық ойыны, 7-8 сыныптар қаңтар ДТЖО
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни Тұмаудың алдын алу жолдарының профилактикасы 1-9 сынып
2.Тақырыптық  КВН
«Салауатты өмір салты»
3. Шана, шаңғы тебу қаңтар Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ақпан   - февраль
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание .«Мен заңмен қорғалғанмын ба?»  тәрбие сағаттары 1-4 сыныптар
2.
Бала құқығының конвенциясы   5-8
сыныптар
3.Жолда
жүру жас инспекторы 5-9 сынып  сайысы
4. «Ауған соғысының жаңғырығы» кездесу кеші, салтанатты
жиын ақпан ДТЖО
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание «Адамгершілік тәрбиесі дегеніміз...»  пікірталас 
7-9 сыныптар
2.«Өмірін игі істерге арнаған адамдар» кездесулер ақпан Сынып  жетекшілер
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание   «Мен қазақпын,
мың өліп, мың тірілген...» дөңгелек үстел. 
8-9  сынып ақпан ДТЖО, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание «Әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер»  ток-шоу, ата-аналармен кездесу. 7-9
сыныптар ақпан ДТЖО
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 1.Мектеп кезекшілігін ұйымдастыру    Жыл бойы ДТЖО
2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
  Әр бейсенбіде ДТЖО
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
9- сыныптардың
 оқушылардың  мамандық 
таңдау ақпан Сынып  жетекшілер
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание «Адам бойында бәрі де әдемі, сұлу болуға тиіс»  қыздар кеңесі
Поэзия кеші ақпан Психолог
 
 
кітапханашы
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры «Сырлы әлемге саяхат»
2.«Ғажайыптар алаңы» интеллектуалдық  ойын 
1-4 сыныптар ақпан Кітапханашы
Бастауыш сынып мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни  
2.Жеке гигиена туралы әңгіме
3. Мектепішілік турнирлер (шахмат, тоғызқұмалақ) ақпан Сынып жетекшілер
 
Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наурыз    - март
 
Бағыттар Іс-шаралар
Мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание .«Жеткіншек және заң» полиция  инспекторымен кездесу   5-11 сынып   ДТЖО
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание Алғыс  айту  күні
Өзін баскару комитетінің жұмысы
Кітаптар әлеміне саяхат наурыз Сынып  жетекшілер
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание «Наурыз   думаны» сынып  сағаттары 
1 -9 сыныптар
«Армысың, әз Наурыз!» мерекелік іс-шара 1-11 сыныптар
  наурыз ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание «Аналар  сайысы»
бастауыш сыныптар
Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы наурыз ДТЖО
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
2. «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
  Әр бейсенбіде ДТЖО
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание «Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
«Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді көгаландыру
8 –наурызға, 
наурыз  мерекесіне  арналған қабырға газеті
Менің қабілетім (еңбек көрмесі)
     
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание «Мерекеңмен, анашым!» 8 –наурыз мерекесіне
арналған  концерт
«Кішкентай арулар байқауы» 1-4,
 «Қыздарға
әсемдік жарасады» 5-7, пікірталас
 «Мектеп
аруы»  7-9 сыныптар
    Психолог
 
 
Психолог
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры 2.
«ХХІ ғасыр көшбасшысы»  3-4 сыныптар   Кітапханашы
Бастауыш сынып мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни 1.«Нашақорлық – ұлттың қауіпсіздігі»  7-9 дөңгелек
үстел
2 . Ұлттық ойындар 
5-8 сыныптар   Сынып жетекшілер
 
Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сәуір     - апрель
 
Бағыттар Іс-шаралар
мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание .«Патриот»  Әскери-патриоттық тәрбие айлығы
2.Патриоттық әндер 
байқауы
3 «Жас полиция инспекторы»
сапқа тұру, ән шырқау байқауы
     
 5-7 сыныптар
    ДТЖО, тәлімгер, Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі
Оқушылардың сабаққа келуін қадағалау Күн сайын ДТЖО, тәлімгер, Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание Әкеге қарап –ұл өсер, шешеге қарап – қыз өсер» ток-шоу
7-10 сыныптар   Сынып  жетекшілер
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание 1 . «Атадан қалған асыл сөз» ақсақалдар алқасымен
кездесу   Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі, тәлімгер, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание Ата-аналарға арналған «Отбасында тәрбие алған адам - бақытты адам»
семинар
2.«Толағай» отбасылық сайыс
    Оқу тәрбие ісінің меңгерушісі,
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгалдандыру Жыл бойы Сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание 2. Мектепішілік сенбілік«Таза мектеп ауласы»
3. «Ең жасыл сынып бөлмесі» сынып бөлмелерді
көгаландыру
.« Менің ауылым -менің мақтанышым» бейне альбомы 8-9
сыныптар 2.«Табиғаттың тамаша кезеңдері» экскурсияға  шығу
3. «Жасыл ел» бағдарламасын іске асыру, сенбіліктер
4. «Экология –ел амандығы»         биоринг
.«Құстар мерекесі» 5-8 сыныптар
     
Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық
тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание 1.Ғарышкерлер, құстар  күніне арналған тақырыптық
сынып сағаттары
2.  «Әнші
балапан» ән байқауы 1-5 сыныптар
    Психолог
 
 
Психолог
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры 2. Көшбасшы - 2018» байқауы   Кітапханашы
Бастауыш сынып мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни  «Толағай»
отбасылық сайыс   Сынып жетекшілер
 
Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер
Мамыр      - май
Маусым –июнь
 
Бағыттар Іс-шаралар
мероприятия Уақыты
сроки Жауаптылар
Ответственные
Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық
тәрбие
Воспитание
казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 1.«Қазақстан халқының бірлігі»  Мектепішілік
 жиын
2. Отан қорғаушылар күні – мерекелік концерт
3. «Ұлы Жеңіс 
күні»  мерекелік іс-шара
4. «Жас Бейбітшіл» сайысы
5.«Қылмыстық
жауапкершілік». 5-9 сыныптар
3.ЖЖЕ
сайысы «Алақай , алда каникул!»   ДТЖО, тәлімгер, Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі
Рухани-әдептілік  тәрбие
Духовно-нравственное
воспитание «Ештеңе ұмытылмайды, ештеңе ұмытылған жоқ» сурет
көрмесі
«Құтқарылған әлем есте сақтайды». Сынып сағаттары.   Сынып  жетекшілер
Ұлттық  тәрбие
Национальное
воспитание . «Имандылық ұл-қызға жарасады» дөңгелек үстел   ДТЖО, тәлімгер, сынып
жетекшілер
Отбасылық  тәрбие
Семейное
воспитание «Дүниежүзілік отбасы күніне» арналған  тәрбие сағаты
«Отбасым алтын қазынам»   ДТЖО, тәлімгер, сынып жетекшілері
Сыныптық ата-аналар жиналысы Тоқсан сайын сынып жетекшілер
Сынып жетекшілердің 
оқушыларының  үйлерін аралауы. Ай сайын сынып жетекшілер
Еңбек,
экономикалық және экологиялық тәрбие
Трудовое,  экономическое и экологическое воспитание «Менің таңдауым» сынып сағаты 9-11 сыныптар.
Ұланбасының, министрлердің  жылдық есебі
Мектепішілік аланды  ұйымдастыру
«Марш парков» байқауына қатысу    ДТЖО, тәлімгер, сынып жетекшілері,Психолог
Көпмәдениетті және
көркем-эстетикалық тәрбие
Поликультурное
и художественно-эстетическое 
воспитание «Сыңғырла, соңғы қоңырау» мерекелік іс-шара
2.«Бастауыш сыныппен қоштасу» 4- сынып
3.«Алақай жазғы демалыс» сурет, фото көрмесі
4. «Біз бақытты баламыз» балаларды қорғауға арналған
мерекелік іс-шаралар 1-5 сыныптар
5. Мектеп бітіру кешін ұйымдастыру
«Мен және менің болашақ мамандығым». Сынып сағаттары.   ДТЖО, тәлімгер, Алғашқы әскери дайындық пәні мұғалімі, Психолог
 
 
ДТЖО, тәлімгер, Сынып жетекшілері, Психолог
Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
Интеллектуальное
воспитание, воспитание информационной культуры «Не? Қайда? Қашан?» 7-9 сыныптар
3. «Ең үздік 
сынып »  1-9 сынып   ДТЖО, тәлімгер, Кітапханашы
Бастауыш сынып мұғалімдері
Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
   Физическое
воспитание , здоровый образ жизни 2. Жұқпалы  аурулар туралы дәріс 1-9сыныптар
3.«Темекі және жастар» пікірталас 5-9 сыныптар
Жеңілатлетикалық көктемгі кросс.   ДТЖО, тәлімгер, медбике, Сынып жетекшілер
 
Дене шынықтыру мұғалімдері
Тәңғы  жаттығулар Күн сайын Сынып жетекшілер


Приложенные файлы


Добавить комментарий