Розробка завдань. Олімпіада із зарубіжної літератури для 8 класу ( шкільний етап)У К Р А Ї Н А
МАР’ЇНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ
Завдання I (шкільного) етапу олімпіадиіз зарубіжної літератури ( 2017-2018 н. р.)
8 класI-й рівень (20 балів)
1.Згадайте назви священних книг християн, мусульман й індуїстів. (3*1б.). Доберіть до них по 2 слова-асоціації (6*0,5б.) (Усього 6 балів)
2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 6 балів)
1) Кому присвячена «Енеїда» Вергілія?
а) Гаю Юлію Цезареві;
б) Октавіанові Августу;
в) Меценатові;
г) Горацієві.
2) Проти чого повстав Прометей (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)?
а) Проти тиранії богів;
б) проти невігластва і неробства людей;
в) проти бездіяльності влади;
г) проти сваволі батька й матері.
3) Який віршовий розмір мають Гомерові поеми «Іліада», «Одіссея» ?
а) Анапест;
б) ямб;
в) хорей;
г) гекзаметр.
4) Укажіть рядок, у якому всі твори належать до жанру епічної поеми:
а) «Іліада», «Одіссея», «Енеїда»
б) «Цар Едіп», «Одіссея», «Енеїда»
в) «Іліада», «Прометей закутий», «Антігона»
г) «Метаморфози», «До Мельпомени», «Енеїда»
5) Героями «Іліади» Гомера є:
а) Гектор, Ахілл, Пріам, Агамемнон
б) Прометей, Гермес, Зевс, Океан
в) Еней, Дідона, Латин, Евріалг)Кіркея, Каліпсо, Одіссей, Пенелопа
д) Геракл, Цербер, Зевс, Гера
6) У творах античної літератури не порушується тема
а) долі «маленької людини»
б) краси й нездоланності сил природив) життєвої стійкості й патріотизмуг) величі й могутності богів і героївд) невідворотності долі3. Установіть відповідність між назвою вірша  та його автором (4 бали)
1. Сапфо                а)  «До Мельпомени»;
2.  Горацій      б) «Добре вмирати тому…»;
3. Тіртей                в) «Життя поета»;
4.  Овідій       г) «До Афродіти».
4.  Установіть відповідність між авторами та літературними епохами (4 бали)
1) Гомер А) Доба Відродження2) МольєрБ) Доба Середньовіччя3) Ду ФуВ) Античність4)В. ШекспірГ) Класицизм
ІІ-й рівень (30 балів)
5.  Дайте  визначення літературним поняттям (2 бали*5 завдань+2 б. = 12 балів). Продовжіть логічний ряд літературних термінів ( не менше 2-х)
Антична   література-
Елегія-
Гекзаметр-
«Гомерівське питання»-
Поема-
6. Фразелогізми – сталі словосполучення, що вживаються у переносному значенні. Вони мають різне походження. Наведіть  3 приклади фразеологізмів міфологічного походження, поясніть їх значення, коротко передайте історію їх виникнення. (12 балів).
ФразеологізмЙого  значення2 б 2 б     7. Складіть паспорт-характеристику твору «Прометей закутий».(6 балів)
№ з/пПитання1 Автор 0,5б. 2 Жанр 0,5б.  
3 Тема 1б.  
4 Ідея 1б.
5 Сюжетна основа 1б.  
6 Герої 1б.  
7 Художні засоби у творі 1б.  
ІІІ-й рівень ( 20 балів)
8. Складіть сенкан про епоху Античності або Середньовіччя ( 5 балів)
9. Зробіть  ідейно-художній аналіз поезії у вигляді зв’язного тексту.(часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 15 балів).
Алгоритм: Рід-жанр-мотив-пафос--мовні засоби-римування-віршований розмір-ліричний герой.
Осмислюємо прочитане. 1. Яким постає образ Беатріче в сонеті Данте? 2 Доведіть, що цей образ має християнську основу. 3. Знайдіть у вірші епітети та метафори. З якою метою вони використані? 4. Назвіть ознаки сонета у вірші «В своїх очах вона несе Кохання...» 5. Як у поетичному синтаксисі відтворено перекладачем силу любовного почуття?
В своїх очах вона несе Кохання,- На кого гляне, ощасливить вмить; Як десь іде, за нею всяк спішить, Тріпоче серце від її вітання. Він блідне, никне, множачи зітхання, Спокутуючи гріх свій самохіть. Гординя й гнів од неї геть біжить. О донни, як їй скласти прославляння? Хто чув її,- смиренність дум свята Проймає в того серце добротливо. Хто стрів її, той втішений сповна. Коли ж іще й всміхається вона, Марніє розум і мовчать уста. Таке-бо це нове й прекрасне диво
Данте Аліг’єрі ( у перекладі М. Бажана)

Приложенные файлы


Добавить комментарий