Розробка завдань. Олімпіада із зарубіжної літератури для 9 класу ( шкільний етап)


У К Р А Ї Н А
МАР’ЇНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Завдання I (шкільного) етапу олімпіади
із зарубіжної літератури ( 2017-2018 н.р.)

9 клас
I-й рівень (15 балів)
Виконайте тестові завдання
Оберіть одну правильну відповідь (3*1=3 бали)
1. Представником романтизму не є:
а)
Г. Гейне;

б)
Ф. Шиллер;

в)
Дж. Байрон;

г)
А. Міцкевич.

2. В основу класицистичних сюжетів покладено колізію – зіткнення:
а)
почуття й розрахунку;

б)
пристрасті й здорового глузду;

в)
серця й розуму;

г)
пристрасті й розуму.

3. Автор праці «Розвідка про людське розуміння» – програмового твору Просвітництва –
а)
Еммануїл Кант;

б)
Ісаак Ньютон;

в)
Джон Локк;

г)
Рене Декарт.


Допишіть правильну відповідь (4*1=4 бали)
4. Національна література, надбанням якої є творчість Джонатана Свіфта ____________________.
5. Теоретиком класицизму вважають _________ ___________.
6.  Гасло XIX століття: «Не мислення як буття, а _______________».
7. Відомий український поет-перекладач поезії Г. Гейне- ______________.

Установіть відповідність (4*1=4 бали)
8. Між художнім напрямом та його видатним представником:
1. Просвітнецтво А) Дж.Свіфт
2.Класицизм Б) О. Пушкін
3.Романтизм В) Мольєр
4.Реалізм Г) Ф. Шеллінг(4*1=4 бали)
9.  1. «Хотів би жити знов у горах» А) Й. Гете
2. «До радості» Б) Ф. Шиллер
3. «Міщанин-шляхтич» В) Дж. Байрон
4. «Травнева пісня» Г) Мольєр

ІІ-й рівень (30 балів)

10. Складіть паспорт-характеристику найвідомішого художнього твору Джонатана Свіфта 7*1б ./8*3б.=10 б.)
Назва 1б.


Рік 1б.


Жанр 1 б.


Напрям 1б.


Тема 1б.


Ідея 1б.


Герої 1б.


Проблематика 3б.11. Поясніть, як подані слова стосуються життя і творчої спадщини Джорджа Гордона Байрона (1*2=20 балів)
Лондон, Шотландія, бокс, палата, «Години розваги», Близький Схід, Чайльд, музика, біблія, Мазепа.
ІІІ-й рівень (25 балів)

12. Виконайте аналіз поетичного тексту (сприйняття, тлумачення, оцінка). Познайомтесь із запропонованим алгоритмом і запишіть свої думки у вигляді зв’язного тексту. (Всього 25 балів)
Сприйняття:
Яке враження справив на вас вірш? Які картини виникають у вашій уяві, коли ви читаєте вірш? Яким настроєм пройнятий твір? Чи змінюється він? Чому? (4 бали)
Тлумачення:
Тема, ідея вірша (2 бали)
Жанр вірша (1 бал)
Композиція (1 бал)
Засоби художньої виразності та їх роль у створенні того чи іншого образу, у втіленні теми чи ідеї вірша (7 балів)
Рима, римування (2 бали)
Оцінка:
Як розкрився ліричний герой у цьому вірші? Що можете сказати про його внутрішній світ, почуття, переживання, його ставлення до життя (світу, природи, мистецтва, любові і т. д. в залежності від теми вірша)? Що відкрив вірш вам, як змінив ваше уявлення про світ? (8 балів)
Г. Гейне
Білі глянцеві манжети
Білі глянцеві манжети,
Чорні фраки і панчохи,
Ніжна мова, поцілунки, –
Ох, коли б їм серця трохи!

Серця в груди, і в те серце
І любові, і страждання.
Ох, мене вбиває щебет
Про фальшивий біль кохання.

Хочу я податись в гори,
Де хати на кручах мліють,
Де зітхають вільно груди,
І вітри на волі віють.

Хочу я податись в гори,
Де стоять стрункі смереки,
Мчать струмки, птахи співають,
Хмари в світ пливуть далекий.

Прощавайте, пишні зали,
пишні фраки, пишні дами!
Хочу я податись в гори –
І сміятися над вами.
Переклад Л. ПервомайськогоІV-й рівень. Виконайте завдання (1 завдання – 30 балів)
13. Напишіть твір-роздум на одну з тем:* (Всього 30 балів: зміст – 18,
мовне оформлення – 12).
« Мандри Гуллівера в Україні»
«Ода Шиллера «До радості» -гімн сучасної Європи»
«Письменники-просвітники-передові прогресивні люди своєї доби»
«Кохання без жертви – не кохання!» (І. Северянин)

* Намагайтеся у творі широко представити своє коло читання.

Максимальна кількість балів – 100
Рисунок 1 Заголовок 115

Приложенные файлы


Добавить комментарий