Создание публикаций в Publisher «Моя типография»

Торезьке вище професійне училище ім.О.Г.Стаханова

Затверджую:
Заст. директора з НВР
ТВПУ ім.О.Г.Стаханова
_________ Л.А. Михальова
«___» _______________ 2014 р.

Методична розробка
відкритого уроку виробничого навчання
тема:
Создание публикаций в Publisher
«Моя типография»

Виконавець:
Майстер виробничого навчання
Шкатова В.С.Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії
Протокол від «__» ______ р. № __
________________ О.В. Абакумова

Торез, 2014
Вступ
Велику роль комп’ютери відіграють у рекламному бізнесі, маркетингу, у виданні друкарських робіт. Сучасні операційні системи доповнені програмними засобами, які дозволяють вирішити ці завдання.
Проте, створення грамотної, привабливої видавничої продукції, яка виконала б те призначення, для якого вона створюється, вимагає знання базових понять видавничої справи, правил і вимог до набору текстів і оформлення друкарських видань; знайомства з технологією видавничої справи. Професіонали говорять: «Поліграфія – наука про дрібниці».
Технології не стоять на місці, і з задачами, для вирішення яких ще пару років тому доводилося звертатися в друкарні або спеціалізовані центри, зараз цілком можна справитися самому за допомогою домашнього ПК. Достатньо лише встановити відповідне ПО і ваш комп'ютер миттєво перетвориться в персональну домашню друкарню, яка нічим не буде поступатися професійним побратимам.
Програм для облаштування невеликої домашньої друкарні на чолі із звичним принтером немало. Різноманіття - це, звичайно, добре, але навіщо щось вигадувати, якщо в нашому розпорядженні вже є чудовий продукт? В даному випадку мова йде про Microsoft Publisher, що входить до складу офісного пакету від Microsoft. Можливості програми практично безмежні
Publisher - це спеціалізований пакет для створення маркетингових матеріалів, що містять графічні і мультимедійні компоненти. Вбудований в програму майстер дій дозволяє без проблем і втрат часу підготувати веб-сторінку, барвистий оформлений рекламний буклет, рекламний проспект, обкладинку для брошури, календар, бланк або листівку. В цілому можна відзначити, що даний продукт напевно підійде на смак співробітникам підприємств, перед якими виникають задачі по підготовці різної друкарської продукції власними силами без залучення відповідних організацій або фахівців. Проте, пакет підходить і для роботи в домашніх умовах, тим більше, що інтерфейс програми розробки Microsoft так добре відомий широкому колу користувачів.
Список найменувань поліграфічної продукції можна продовжувати до безкінечності: буклети, бланки, календарі, каталоги, конверти, плакати, почесні грамоти - будь-який каприз. І головне, тут не треба нічого створювати з нуля - всі форми кожної публікації вже заповнені, користувачу залишається лише змінити їх в окремому діалоговому вікні. Якщо не хочеться мислити стандартами, розробники спеціально передбачили масу порожніх шаблонів (тільки стандартний формат паперу, і нічого більше). Ну, а багатий інструментарій Publisher дозволить наблизити мрію до дійсності.
ПЛАН УРОКУ
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ГРУПІ № 4
Професія: “Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”
Тема програми: Основи технічного редагування та оформлення тексту
Тема уроку: Створення публікацій у Publisher
Мета уроку:
навчальна:
вивчити різні види публікацій, які пропонуються на ринку сучасної поліграфічної продукції;
розширити знання учнів про можливості використання програми Publisher для створення друкованої продукції; про шаблон буклету, календарю, візитки;
сформувати вміння та навички роботи з програмою Publisher для застосування їх при створенні буклетів.
розвиваюча:
розвивати логічне та творче мислення в процесі комплексного застосування набутих умінь і навичок при створенні буклету;
розвивати уміння планувати свою діяльність під час створення буклету;
формувати естетичний погляд та смак при розробці дизайну сучасного буклету.
виховна:
виховувати інтерес до своєї професії шляхом моделювання виробничих ситуацій, відповідальності, взаємодопомоги при виконанні завдань, толерантності та поваги по відношенню один до одного, комунікативністі.
Місце проведення: комп’ютерна зала
Тип уроку: Урок формування умінь та навичок
Методи навчання:
1. Словесні: бесіда, пояснення
2. Наочні: приклади буклетів, демонстрація алгоритму створення буклету та прийомів оформлення.
3. Практичні: репродуктивний - виконання трудових прийомів і операцій згідно вимог технологічних карток; пошуковий - виконання завдань, які не мають інструктивних вказівок.
Вид уроку: ділова гра
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційні картки, інструкція з охорони праці, картки завдання, робоче місце оператора комп’ютерного набору.
при створенні буклету», лист контролю засвоєння матеріалу уроку.
Міжпредметні зв’язки:
Предмети: «Технології комп’ютерної обробки інформації», «Основи технічного редагування та оформлення тексту», «Охорона праці», «Основи галузевої економіки та підприємництва».
Хід уроку
І. Організаційна частина (2 хв.)
Привітання.
Перевірка готовності учнів до уроку.
Психологічне налаштування учнів на роботу.
«Три речі отримала людина як подарунок,
щоб пом’якшити гіркоту життя: сон, надію і сміх».
Тож частіше посміхайтесь. Не забувайте, що посмішка дешево коштує, але дорого цінується. Посміхніться один одному і до роботи.
ІІ. Вступний інструктаж (43 хв.)
Повідомлення теми і мети уроку
Тема за навчальним планом: Основи технічного редагування та оформлення тексту
Тема уроку: Створення публікацій у Publisher
Мета: Вам потрібно навчитися працювати з програмою Publisher і створювати публікації. Це є один з видів реклами, а кожне підприємство в цьому має потребу.

Перевірка опорних знань учнів.
Перш ніж перейти до вивчення нової теми, згадаємо знання здобуті на уроках виробничого навчання і теоретичного курсу. У Вас на екрані є зображений інтерфейс програми, де цифрами позначені основні елементи вікна, а Ви визначте кожний з елементів. Кожна правильна відповідь принесе Вам 1 бал. (Додаток 1)
Далі, ми проведемо гру «Лото». (Додаток 2).
Правила гри «Лото»: Ви бачите на екрані таблицю, де написані терміни з теми «Основи технічного редагування та оформлення тексту». Необхідно біля кожного терміну проставити номер питання. Кожна правильна відповідь принесе Вам 1 бал. Успіхів Вам. Розпочинаємо.
Питання до гри:
Назва документу програми Microsoft Office Publisher (Публікація).
Налаштувати параметри сторінки, кольорові та шрифтові схеми, налаштувати публікацію можливо за допомогою (Область завдань).
Заготовка публікації (Шаблон).
На якій панелі інструментів знаходяться інструменти графічних примітивів? (Об’єкти).
За допомогою якої панелі інструментів можливо змінювати параметри шрифту? (Форматування).
Додати малюнок із файлу можливо скориставшись меню (Вставка)
Для створення модульної сітки та вирівнювання об’єктів на сторінці можна використати (Направляючі лінії).
Показати область завдань можливо за допомогою меню (Вид).
Для зміни розміру текстового поля використовують (Маркер).
Питання: Наведіть приклади друкованих видань, які ви знаєте.
Відповідь: буклети, візитки, брошури, оголошення, газети, календарі.
Сьогодні ми з Вами зупинимося на створенні буклету. А завдання на дім було знайти інформацію про історію появи буклету, та різновиди складання їх.
Доповідь учнів.
Перевірка знань з охорони праці при роботі за ПК.
Всі ми знаємо, що при роботі за ПК необхідно дотримуватись правил охорони праці. Давайте перевіримо ваші знання, які необхідно дотримувати людям, що працюють за ПК. Етап гри «Допуск з охорони праці» (Додаток 3).
Пояснення майстра в/н
Сьогодні ми з вами проведемо незвичний урок, а точніше урок-ділову гру під назвою «Моя перша друкарня», на якому ви більш детально познайомитеся з різними видами буклетів, які пропонуються на ринку сучасної поліграфічної продукції, з вимогами до їх створення, з поняттям «шаблон буклету» та його структурою, з засобами створення буклету, систематизуєте та узагальните знання, вміння й навички роботи з програмою Publisher та застосуєте їх при створенні буклетів.
Створення буклету складний творчий процес, який охоплює кілька професій. На етапі роботи з замовником, до створення буклету, менеджер визначає основну мету буклету: призначення, стилістику, формат, логічну схему. На наступному етапі дизайнер розробляє кілька варіантів буклету - як правило в різній кольоровій гамі, з використанням різних фотоматеріалів замовника (замовник сам надає ці фотоматеріали). Після узгодження остаточного варіанта макет буклету відправляється на підготовку до друку, на етапі якого узгоджується кольорова схема для друку. І нарешті, на завершальному етапі, проходить сам процес друку, якість якого залежить від паперу, класу друкованої машини.
Буклет ефективний вид рекламної поліграфії.
Ширма або книжка-складанка – такими веселими назвами іменують оригінальний вид поліграфічної продукції, що правильно називається буклетом.
Ці визначення є правильними. Давайте узагальнимо ці визначення одним.
Буклет – це неперіодичне видання, яке роздруковують з обох сторін листа і фальцюють в декілька згинів певним методом.
У буклета є декілька загальноприйнятих найменувань:
Ліфлет – лист формату А4, що складається з 2 фальцев (згинів).
Євробуклет - буклет, призначений для розповсюдження в конверті. Ліфлет також можна назвати євро буклетом. Але поняття "євробуклет" є набагато ширшим. Ним може бути будь-яка продукція схожого розміру – багато разів складений путівник, рекламний проспект концерту гри на скрипці, пам'ятна листівка.
Інформація в буклеті може бути як просвітницького, так і рекламного характеру. Яскравість і барвистість для буклету є обов'язковою умовою, адже він повинен привернути до себе увагу і викликати зацікавленість.
Розкриємо ж секрети його шарму. В чому переваги буклету?
Економний. Для виготовлення треба лише 1 лист паперу певного формату.
Компактний і цілісний. Жодна теза важливої інформації не загубиться, тому що буклет – продукція цільна і зшивки не потребує.
Легкість сприйняття. Інформація сприймається цільно та структуровано водночас, що робить буклет зручним для програм розповсюдження та агітаційної роботи. Сам процес розгортання буклету вже утримує увагу (погляньте, з якою цікавістю розгортає дитина книжку-складанку, дорослі мало чим відрізняються в цьому плані). Якщо макет буде вдалим і зможе зацікавити потенційного клієнта, вся інформація обов’язково буде уважно вивчена. Таку унікальну якість, надзвичайно важливу для реклами, має тільки буклет.
Хочу звернути вашу увагу на пам’ятку «Що треба знати при створенні буклету», яку Ви можете використовувати в своїй подальшій роботі на уроці при створенні буклетів. Пам’ятка також створена у вигляді буклету. (Додаток 4)
Показ майстром в/н прийомів створення буклету.
Майстер демонструє послідовність дій при створенні буклету згідно технологічній картці. На кожному робочому місці, розміщена технологічна картка по створенню буклету, якою учні мають змогу користуватися під час створення буклету. (Додаток 5).
Пробне виконання учнями нових прийомів, показаних майстром.
Перевірка доступності нового матеріалу.
Учні повинні заповнити лист контролю засвоєння матеріалу (Додаток 6).
Відповіді будуть враховані під час підведення підсумків оцінок за урок на заключному інструктажі.
Інструктаж учнів з охорони праці під підпис у журналі інструктажів.
ІІІ. Поточний інструктаж (180 хв.)
Формулювання учням завдань для самостійної роботи та пояснення алгоритму їх виконання.
Наш урок буде проходити у вигляді ділової гри (Додаток 7), в ході якої Вам буде надана можливість побувати в якості менеджера, дизайнера та верстальника. Вам необхідно буде організувати свою власну друкарню, виконати замовлення клієнта по створенню рекламного буклету, розробити оригінал-макет та надати його для узгодження замовнику. Вся ваша робота буде оцінюватися за певними критеріями, а наприкінці уроку ми підведемо підсумок і визначимо, яка з друкарень більш серйозніше ставиться до роботи.
Домовленість про правила гри:
не порушувати дисципліну;
бути толерантними, поважати думку один одного;
вміти слухати співрозмовника;
дотримуватись правила «піднятої руки»;
дотримуватись правил з охорони праці під час практичної роботи за ПК.
Завдання 1. Організуєте власну друкарню, тобто придумаєте їй назву, професійне кредо, розробите логотип, створите рекламний буклет своєї друкарні, в якому прорекламуєте послуги, які вона надає по створенню поліграфічної продукції.
Пропоную Вам об’єднатися в пари для відкриття власної друкарні та вирішити хто буде виконувати роль арт-директора та дизайнера. В Вашому розпорядженні є все необхідне. Перше - знання, друге – апаратне та програмне забезпечення і третє – бажання перемогти. Сучасним поліграфічним компаніям потрібні ініціативні, креативні та творчі працівники.
Бажаю успіху!
Наступне завдання для Ваших друкарень – розробити та надрукувати буклет на замовлення клієнта. Клієнти направили листи з вимогами до майбутніх буклетів та інформацією, яка допоможе Вам в розробці оригінал-макетів буклетів. Різнорівневі вимоги до майбутніх буклетів знаходяться (Додатку 8) «Виконай замовлення».
Наприклад: прес-служба станції Харків-Пасажирський замовляє виготовити інформаційні буклети про надання послуг пасажирам, прес-служба управління Південної залізниці замовляє виготовлення інформаційних буклетів для іноземної делегації на згадку про візит до м. Харкова про цікаві місця та факти міста, керівництво музею інформатики замовляє виготовлення рекламного буклету про свій музей для розповсюдження на виставці ІТ технологій.
Повідомлення критеріїв оцінювання. (Додаток 9)
Шкала оцінювання буклету

Вид робіт
Кількість умовних балів

1
Зміст


1.1
Наявність назви, застосований логотип/емблема, рекламне гасло/епіграф
1

1.2
Надана інформація розкриває зміст теми та логічно структурована
1

1.3
Наявність ділових даних, адреси, телефону, факсу, електронної пошти
2

2
Грамотність викладу та достовірність інформації


2.1
У публікації не має орфографічних і граматичних помилок
2

2.2
Робота містить точні, корисні, актуальні дані, що повністю розкривають тему
2

3
Оформлення


3.1
Естетичний аспект. Дотримання певної логічної схеми, увага акцентується на найважливіших моментах.
1

3.2
Відповідність фону кольору тексту та графічним зображенням.
1

3.3
Наявність графічних даних: малюнків, діаграм і таблиць. Графічні дані правильно розташовані, стосуються теми та допомагають розкрити її зміст.
2


Всього
12


Самостійна робота учнів.
Практична робота: Створення рекламного буклету на тему «Моя перша друкарня». Виготовлення оригінал-макету буклету для замовника Пропоную Вам перейти до нашої гри «Виконай замовлення» та створити буклет на тему «Моя професія», користуючись інструкційною картою. Ваша задача - створити інформаційний буклет, скориставшись шаблоном, заповнити текстові блоки та місця для зображень. Інструкційна карта по створенню буклету на тему «Моя професія» (Додаток 10)
Цільові обходи робочих місць
перевірки правильності організації робочого місця;
перевірки правильності застосування учнями способів і прийомів роботи;
перевірки дотримання учнями технологічного процесу виконання робіт;
контроль за якістю виконання виробничих робіт та надання практичної допомоги;
перевірки дотримання правил ОП;
перевірки санітарного стану робочого місця.
Важливо:
вникати в роботу кожного учня, не випускаючи з поля зору всієї групи;
розвивати в учнів здатність аналізувати свою роботу, знаходити причини помилок та способи їх усунення, не давати учням готових вказівок щодо виправлення помилок;
не втручатись в роботу учнів, якщо в цьому немає необхідності;
заохочувати учнів до творчого, раціоналізаторського підходу до виконання завдань;
привчати до постійного використання навчально-технологічної документації;
використовувати поетапну організацію цільових обходів.
Прийом та оцінювання виконаних робіт.
IV. Заключний інструктаж (45 хв.)
Закріплення знань учнів: заповнення листа контролю засвоєння матеріалу уроку
Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.
Аналіз причин помилок учнів.
Повідомлення та обґрунтування оцінок.
Домашнє завдання: створити буклет у форматі євробуклету для розповсюдження у конверті.
Прибирання учнями своїх робочих місць.
Майстра виробничого навчання В.С. Шкатова

Використані джерела інформації

Д.Г. Николаев, А.В. Ольшевская, Д.Г. Штенников Современные технологии компьютерной верстки. Учебное пособие. Санкт-Петербург 2010, 132 с.
Іржі Чатіл, Борис Чатіл Mіcrosoft Ofice Publіsher 2007 Методичний посібник для вчителів. Посібник створено за підтримки Mіcrosoft Czech Republіc у рамках програми Mіcrosoft «Партнерство в навчанні». Корпорація Майкрософт (Mіcrosoft Corporatіon). 2008, 30 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Бюро рекламних технологій. Буклет
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Полиграфический комплекс «Малина». Типография полного цикла
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Студия "Эффектон": Полиграфия, дизайн, Интернет
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Комп’ютерний інформаційний портал
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Поліграфічна компанія GlobalPrint
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Друкарня «Макрос»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики13 PAGE \* MERGEFORMAT 141115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы


Добавить комментарий