Проблемалы оыту технологиясы. Тірек сигнал арылы оыту технологиясы тесттер


3 бөлім. Оқушылардың іс-әрекеттік белсендіру және күшейту негізіндегі педагогикалық технологиялар
Проблемалық оқыту технологиясы
1. Оқушылардың әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, білімді шығармашылық тұрғыдан меңгеруге негізделген дидактикалық жүйе.
а) тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясы
б) проблемалық оқыту технологиясы
с) ойын технологиясы
д) имитациялық технология
2. Танымдық немесе практикалық есептің шешуін бірден табуға бөгет болатын анық немесе анық емес интеллектуалды қиындықты түсінген субъектінің психологиясы
а) проблемалық жағдай
б) проблемалық оқыту
с) проблемалық есеп
д) проблемалық сұрақ
3. Д.Дьюи қай технологияның авторы?
а) проблемалық оқыту
б) ізгілендіру
с) ойын
д) имитациялық
4. Проблемалық оқыту технологиясының негізін салушылар мен зерттеушілер
а) Шаталов, Аманашвили
б) Лернек, Пурвя
с) Джон Дьюи, Махмутов
д) Гальперин, Гурев
5. Талдау, қорытындылау әрекеттерін жүзеге асыратын технология
а) Ізгілендіру т.
б) Проблемалық оқыту т.
с) Тірек сигналдар арқылы оқыту т.
д) Ойын т.
6. Оқушылар өздеріне қойылған мәселені анықтайды; өздеріне қойылған мәселені шешу жолдарының жоспарын жасайды; болжам жасайды; салыстырады; дәлелдейді; шешім қабылдайды.
а) ойын барысында
б) ізгілендіру принципінде
с) тірек сигналдары арқылы
д) проблемалық оқыту барысында
7. Оқу-тәрбие ісінде кездесетін проблема
а) Оқушылардың өз бетінше ойланып, әрекет етулері
б) Оқушыларды іздену, зерттеу іс-әрекетін жасайды
с) Бір оқу міндетін басқа түрлі жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері
д) Сөйлеу қабілетінің дамуы
8. Проблемалық оқытудағы субъект
а) мұғалім
б) проблема
с) сабақ
д) оқушы
9. Оқытудың зерттеу әдісі
а) проблема
б) технология
с) практика
д) шешім
10. Дәстүрлі оқытудағы нысан
а) мұғалім
б) оқушы
с) материал
д) проблема
11. Шығармашылыққа қалай дайындаймыз?
а) практика
б) сабақ оқу
с) ойын ойнау
д) проблеманы шешу
12. Ақпаратты іздеудің басқа да альтернативті жолдарын қолдау арқылы нені дамытамыз?
а) танымдық қабілеттерін
б) тәрбие
с) логикалық қабілеттерін
д) шығармашылық қабілеттерін
13. Жаңа білімді меңгеру, жаңа проблеманы шешуге іздену
а) ойын
б) шығармалышық
с) логикалық
д) танымдық
14. Бұрыннан белгілі немесе белгісіз фактілерді анықтауда, нақтылауда, айқындауда қойылатын теориялық және практикалық сұрақтар
а) проблема
б) ойын
с) ізгілендіру
д) тірек сигналдар арқылы оқыту
15. Проблемалық оқыту технологиясына кезінде үлес қосқан ғалымдар
а) Шаталов, Аманашвили
б) Платон, Конфуций
с) Дьюи, Гальперин
д) Сократ, Ушинский
Оқу материалдарын тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы (В.Ф.Шаталов)
1. Кімнің педагогикасы оқушылардың ойлау іс-әрекетіне, психологиялық тірек жасайды?
а) Шаталов
б) Амонашвили
с) Гальперин
д) Ушинский
2. Уақыт үнемділігі және бала психологиясын қызықты құбылысқа бағыттау
а) ойын
б) тірек сигнал
с) оқу
д) проблема
3. Шаталовтың педагогикалық процесінің басты принципі
а) ашық болашақ
б) білім беру
с) оқыту
д) тәрбиелеу
4. Тірек сигнал арқылы оқыту технологиясының авторы
а) Амонашвили
б) Гальперин
с) Шаталов
д) Сократ
5. Тірек сигнал оқу процесіндегі неге негізделмейді?
а) тұрақты білім беру
б) үлгерім
с) сапалы сабақ
д) тәрбиелеу
6. Кесте көрнекілігі мен ойын әдістерінің үйлесімі
а) көрнекілік
б) тірек сигнал сызбасы
с) технология
д) оқыту
7. Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясы қандай мақсатты көздейді?
а) оқушылардың жеке тұлғалық қабілеттерін аша отырып тәрбиелеу
б) оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту
с) оқушылар оқу ақпараттарының іріленген мазмұнда жинақы қабылдауы
д) берілген тақырыпты логикалық байланыстар негізінде оқушының түсінуі мен ұзақ уақыт есте сақтауы
8. Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының ерекшелігі
а) үнемі, қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі қиыншылық ірі блокпен оқытуды қолдану
б) сабақ құрылымының тұтастығы мен дамуына қатысты оқыту
с) оқушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-қатынас негізінде танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру
д) берілген модуль бойынша оқу материалының тұтас мазмұнын оқып, зерттеу
9. В.Ф. Шаталов әдісі бойынша теориялық жаңа материалды игеру неше кезеңнен тұрады?
а) 5
б) 2
с) 7
д) 3
10. Тірек сигнал арқылы оқытудың нәтижесіне жатпайды
а) жұмысты азайту
б) оқу мерзімін қысқарту
с) өзіндік жұмыс жасау мүмкіндігін беру
д) әділ бағалау
11. Тірек сигнал арқылы оқыту технологиясының мәселелеріне жатпайды
а) тірек-сызба белгілерін пәнді жүргізудің басынан бастаған жөн
б) мүмкіндігінше барлық сабақтарда қолдану
с) оқушының топпен және екі-екіден жұмыс жасауына мүмкіндік беру
д) ойланып әрекет жасау
12. Тірек сигналдары арқылы оқытудағы оқушының нәтижесі
а) баға қоры молаяды
б) сөйлеу қабілеті дамиды
с) білім әділ бағаланады
д) уақыт үнемділігі
13. Тірек сызбаның артықшылығын анықта
а) оқушыға оқу материалы жинақы, қысқаша беріледі
б) пәнге қызығушылғы артады
с) қарым-қатынас қажеттілігі
д) өз-өзін бағалау
14. Оқушылардың белгілі тақырыпқа сай сызба белгі даярлауға негізделген өзіндік жұмыс жасауы қай технологияда мүмкіндік береді?
а) ойын технологиясы
б)ізгідендіру технологиясы
с) тірек сигнал технологиясы
д) проблемалық технология
15. Шаталов кім?
а) философб) жазушы
с) зерттеуші
д) ғалым

Приложенные файлы


Добавить комментарий