National Symbols of Ukraine


Тема: Велика Британія – Лондон. Україна – Київ. Українська державна символіка.
Мета: сприяти розвитку вміння вживання нових ЛО в читанні та усному мовленні; вживання ступенів порівняння прикметників .
Очікувані результати: на кінець уроку учні вмітимуть вживати нові ЛО в читанні та усному мовленні, вживати ступені порівняння прикметників.
Обладнаня: підручник, текст до аудіювання та читання, вправа на вживання ступенів порівняння прикметників, пісня “If you are happy…” та запис до пісні, запис тексту для читання та аудіювання, магнітофон, ноутбук, презентація до уроку, зошит.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО УРОКУ.
1. Привітання.
2. Повідомлення теми та мети уроку.
ІІ. ВВЕДЕННЯ В ІНШОМОВНУ АТМОСФЕРУ.
Фонетична розминка. Тренування звука [r].
Row, row, row your hands,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream.
Вступна бесіда.
Every country has its national symbols. What are Ukraine’s symbols and what are they called in English?
What colours is the Ukrainian flag?
What do they stand for?
Listen, read and check.
ІІІ. Основна частина уроку.
Введення нових ЛО.
Symbol ['simb(ə)l] символ
National ['næʃən(ə)l] національний
Ancient ['eɪnʃ(ə)nt] старовинний
Anthem [æ̱nθəm] гімн
Authority [ɔːθɒ̱rɪti ] влада
Catchy ['kæʧi] владаCoat of arms [kəʊt ɔv ɑːmz] герб
Coin [kɔin] монета Dignified ['dɪgnɪfaɪd] шанований
Lyrics ['liriks] слова (пісні)
Perish ['periʃ] загинути
Publish ['pebliʃ] смуга
Stripe [straip] смуга
Trident ['traid(ə)nt] тризуб
Unity ['ju:niti] єдність
Wheat [wi:t] пшениця
Аудіювання тексту “National Symbols”.

Первинне прослуховування тексту.
Виконання вправи за прослуханим.
Slide 7.
Читання тексту та виконання завдання за прочитаним.
Slide 8.
Slide 9.
Фізкультхвилинка. “If you are happy…”
Slide 10-11.
Говоріння.
Choose one of the Ukrainian symbols and describe it to your classmates.
Slide 12.
Граматика. Повторення вживання ступенів порівняння прикметників.
Виконання вправи 4 на ст.51 .

Slide 13-14
ІV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.
Підсумок уроку.
-What are Ukraine’s symbols and what are they called in English?
-What colours is the Ukrainian flag?
-What do they stand for?
2. Прослуховування гімну України.
Slide 15.
Your marks are…
Домашнє завдання. Переказувати текст, вивчити нову лексику.
Good bye!

Приложенные файлы


Добавить комментарий