Дрес эшкртмсе Иярчен ия м хбр мллр(8 класс)


Тема: Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләрне ныгыту дәресе.
Максат:1.Баш һәм иярчен җөмләләрне билгели алу күнекмәләрен ныгыту;
2. Иярчен ия һәм хәбәр җөмләләрне табу юлларын билгеләү;
3.Яңа сүзләр хисабына сүз байлыгын арттыру.
Җиһазлау: мультимедия, терәк схемалар, дәреслек, “Хәзерге татар әдәби теле”Н.Х.Шакирова, 2000 нче ел Дәрес барышы
I. Оештыру өлеше. Уңай психологик халәт тудыру.
-Хәерле көн, укучылар. Бер-беребез һәм кунаклар белән исәнләшәбез дә бүгенге дәресебезне башлыйбыз.
I I. Белемнәрне актуальләштерү
-Алдагы дәрестә без сезнең белән иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр, аларны бәйләүче чаралар, һәм әлеге җөмләләрдә тыныш билгеләренең куелышын өйрәндек.Әйдәгез, бергәләп узган дәрестә өйрәнгән белем һәм күнекмәләрне искә төшерик.
ТЭИК ОФ ТАЧ ДАУН (встать –сесть)-“бас”,-“утыр”.(Сингапур алымы)
-Укучылар, сез экранда бирелгән сорауны дөрес дип саныйсыз икән, басарсыз; юк икән урыннарыгызда калырсыз.
1. Иярчен ия җөмлә баш җөмләнең иясе урынында килә һәм кем? Нәрсә? сорауларына җавап бирә.
А)эйе
Б)юк.
2. Иярчен ия җөмлә я турыдан-туры баш җөмләнең иясе урынында килә, я баш җөмләдә мөнәсәбәтле сүз белән бирелгән ияне ачыклый.
А)эйе
Б)юк
3. Иярчен ия җөмләнең аналитик һәм синтетик төрләре була.
А)эйе
Б)юк
4. Шунысы шәп: моннан егылып төшмисең җөмләсендә бәйләүче чара булып ялгызак мөнәсәбәтле сүз тора
А)эйе
Б)юк
5.Иярчен хәбәр җөмлә баш җөмләнең хәбәре урынында килә һәм нинди?нәрсә?кемгә?күпме? кебек сорауларга җавап бирә.
А)эйе
Б)юк
6. Иярчен хәбәр җөмләнең аналитик һәм синтетик төрләре була.
А)эйе
Б)юк
7.Иярчен хәбәр җөмлә һәрвакыт аналитик була.
А)эйе
Б)юк
8.Иярчен хәбәр җөмләдә бәйләүче чаралар булып парлы һәм ялгызак мөнәсәбәтле сүзләр,ки теркәгече яки көттерү интонациясе тора.
А)эйе
Б)юк
9.Иң кирәклесе: мин сине яратам җөмләсе иярчен хәбәр җөмлә була.
А)эйе
Б)юк
Укытучы: Булды,укучылар, инде иярчен ия һәм хәбәр җөмләләрне искә төшердек.Хәзер бергәләп күнегүләр эшләрбез, белемнәребезне ныгытырбыз.
I бирем. Мин сезне юкка гына төркемнәргә бүлмәдем.Хәзер сезнең белән төркемнәрдә эшләрбез.Һәр командага җөмләләр бирелә.Сезгә сорау кую юлы белән әлеге җөмләләрдә иярчен җөмләләрне билгеләргә, схемасын төзергә, тыныш билгеләренең куелышын аңлатырга кирәк.Сезгә 5 минут вакыт бирелә,аннары төркемнән бер кеше җавап бирә.
1 нче командага җөмләләр: 1.Кем намус белән хезмәт итә,шул хөрмәткә ия була.( кем ), [ шул]
2. Тагын шунысы бар: үндүрт яшьлек җиткән егет сандыгымны әнидән күтәртеп барам. [ шунысы]:( )
2 нче командага җөмләләр: 1.Гадәт шундый: авыр вакытта кешегә ярдәм итәләр. [ шундый]:( )
2. Киңәшем: якын дусларыңны онытма. [ ]:( )
II бирем дәреслектән булыр. Дәреслекләрне ачабыз һәм 95 нче күнегүне карыйбыз.1,2 нче җөмләләрне 1 команда, ә 3,4 нче җөмләләрне 2 команда башкарыр. Һәркем үзе башкара. (10 минут вакыт бирелә)
II I бирем ФГОС буенча.Укучыларның мөмкинлекләреннән чыгып башкарыла.
-Укучылар,мин сезгә карточкаларда эш бирәм.Сез аларны үзегезнең мөмкинлекләрегездән чыгып башкарырсыз. Кемдер 1, кемдер икесен,ә кемдер өчесендә башкарырга мөмкин.
I дәрәҗә: Бирелгән җөмләләрнең номерларын таблицага язарга кирәк.
1)Кем чәчүдә беренчелекне ала, бүләк шуңа.2) Иптәшең нинди, сиңа хөрмәт тә шундый.3)Кемнән сорасалар, шулар җавап бирерләр.4)Шул сөендерде: бүген өйгә кайтабыз.5) Ни кыланса, шул килешә өйләнмәгән егеткә.6)Соравы нинди, җавабы шундый.
Иярчен ия җөмләләр Иярчен хәбәр җөмләләр
I I дәрәҗә:Бирелгән схемалар буенча җөмләләр төзеп язарга:
а) [ нәрсә ]:( )
б) ( нинди ), [ шундый ]
в) [ шул ]:( )
г) [ шундый ]:( )
I I I дәрәҗә:Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр кулланып, “Кем эшләми,шул ашамый”мәкале буенча 10-12 җөмләдән торган бәйләнешле текст языгыз.
I I I.Йомгаклау.Билгеләр кую.
-Укучылар, сез бүген үзегез өчен нинди яңалык алдыгыз.
IV.Өй эше бирү.96 нчы күнегү(телдән),97 нче күнегү(язмача)((

Приложенные файлы


Добавить комментарий