Методические указания по выполнение лабораторных работ по электротехнике


Зертханалық жұмыс 1
Тақырып: Қауіпсіздік техника бойынша нұсқаулық.Электросхемаларды құрастыру бойынша машықтандыру жаттығулар
Мақсат: Қауіпсіздік техника бойынша нұсқаулық.Электросхемаларды құрастыру бойынша машықтандыру жаттығуларды ұйымдастыруға
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Зарядталған бөлшектер бір салыстырмалы макроскопиялық органдардың немесе басқа орта шегінде көшу болса, мұндай электр тогы ток өткізгіштігінің деп аталады. Егер сіз зарядталған макроскопиялық органдар (мысалы, жаңбыр тамшысын зарядталған) қозғалатын болса, бұл ағымдағы конвекция деп аталады.Айнымалы ток тікелей және электр тоғы айнымалы, сондай-ақ әр түрлі ажырата. Осы тұрғыдан алғанда, сөз «электр» төмендетілді.• Айнымалы ток - ағымдағы бағыты және ұзақ уақыт бойы өзгереді емес, шамасы.• Айнымалы ток - уақыт өзгеріп отырады электр тогы. Айнымалы ток сәйкес кез келген ағымдағы тұрақты емес білдіреді.
Ағымдағы қарқындылығы (I) - тегін (Q) қатынасымен тең скаляр мән, ағымдағы барды, оның барысында уақыт аралығы (T), үшін, дирижер қимасы арқылы өтетін.
I = Qt, онда мен - ағымдағы қарқындылығы, Q - заряд, T - уақыт.
SI ағымдағы күш Өлшем бірлігі: [I] = 1A (ампер)
қосылу өткізгіштері (1-сурет) сол барлық өткізгіштер ағымдағы күші:
I1 = I2 = I

1-сурет сериясы қосу өткізгіштері
R = R1 + R2
Сериясы байланыс тұйықталу импеданс өткізгіштердің жеке кедергілер сомасына тең болып табылады. Екі жолсеріктер кезінде параллель қосылу (сурет 2) U1 және U2 кернеу бірдей:
U1 = U2 = U.
Екі жолсеріктер арқылы ағып токтарының I1 + I2 сомасы, тікелей тізбегінде токтың тең
I = I1 + I2.

2-сурет-параллель қосу өткізгіштері

Тізбектің жалпы кедергісі өзара параллель қосылу өткізгіштер параллель өткізгіштердің кедергілер техно сомасы болып табылады.
Тапсырма:
1 нұсқа
Берілген:
R1=2 Ом
R2=5 Ом
R3=5 Ом
I1=5 A
U1, Rобщ= ?
Берілген
R2=30 Ом
R3=10 Ом
Қарсылық R2 арқылы ағымдағы ағындары I2 =0.4
Амперметр көрсетеді I1 =2
Қарсылық табу R1
Берілген
ЭДС батарея Е=120 B,
қарсыласу R1 = R3=25 Ом
R2= 50 Ом
R4=50 Ом
Табу:I2 қарсылық арқылы R2-?
2 нұсқа
Берілген:
R1=4 Ом
R2=2 Ом
R3=4 Ом
I1=3 A
U1, Rобщ = ?
Берілген
R2=40 Ом
R3=25 Ом
Қарсылық арқылы R2 ағымдағы ағындары I2 =0.5.
Амперметр көрсетеді I1 =2.
Қарсылық табу R1
Берілген
ЭДС батареи Е=100 B,
Қарсыласу R1 = R3=40 Ом
R2= 80 Ом
R4=34 Ом
Табу: I2 қарсылық арқылы R2-?
Бақылау сұрақтары:
1. Электр ағымдағы вырождается жазық емес?
2. Токтың түрлері?
3. қарсылық түрлері және олардың формулалар
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №2
Тақырып: Энергияның бір қайнар көз бар тұрақты тоқ тізбегін есептеу
Мақсат: Энергияның бір қайнар көз бар тұрақты тоқ тізбегін есептеу шешу.
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Магниттік энергия сақтау схеманың дәріптелген индуктивті элемент деп аталады. Энергияның басқа түрлеріне электр өрісі немесе электр энергиясын қайта энергиясын сақтау онда орын жоқ.
Дәріптелген элементі жақын - индуктор - нақты тұйықталу элементі - индуктивті катушкалар.
Дирижер ағымдағы сомасы мен тікелей қарым-қатынас бар, магнит өрісінің (магнит ағынының Ф) шама арасындағы:
138684013970000
дирижері индуктивтілік L - Ф және I. арасындағы пропорционалдық коэффициенті
Индуктивтілік L дирижер өзі (оның пішіні, мөлшері, бұрылыстар саны мен сияқты, сондай-ақ орта М магнит өткізгіштігінің) қасиеттерін байланысты. Магнит өрісі катушкалар (электромагнитті) әлдеқайда күшті магнит өрісінің тікелей дирижері есептеулер болғандықтан
L және т.б. ағымдағы I, магнит өрісінің Ф, байланысты емес
Бұл формуланы, онда L сай
 
Өзін-өзі индукцияланған ЭҚК кезде дирижер ағымдағы

тогы бар катушкалар магнит өрісінің энергиясы.191643013652500
Резонанстық LC контур электромагниттік толқындардың мерзімге Томсон формуласы.
1 нұсқа
Индуктивтілік катушкалар L оралатын арқылы = 0,2 Гн ағымдағы I ағып = 10 А соленоид магнит өрісінің энергиясы W анықтаңыз.
2. Катушкалар (жоқ негізгі) индуктивті L 0,1 мГн болып табылады. Кезде магнит өрісі энергиясы W І ағымдағы қуат 100 мДж тең?
3. Электромагнитті N = 1000 кезектесіп бар. оның орамасының ағымдағы қарқындылығы Мен соленоид қимасы арқылы магнит ағынының F 0,1 EBM болып, 1-ге тең болып табылады. Магнит өрісінің энергиясы W есептеңіз.
2 нұсқа
1. Индуктивтілік катушкалар L оралатын арқылы = 0,4 Гн ағымдағы I ағып = 20 А. соленоид магнит өрісінің энергиясы W анықтаңыз.
2. Катушкалар (жоқ негізгі) индуктивті L 0,2 мГн болып табылады. Кезде магнит өрісі энергиясы W І ағымдағы қуат 100 мДж тең?
3. Электромагнитті N = 1050 кезектесіп бар. оның орамасының ағымдағы қарқындылығы Мен соленоид қимасы арқылы магнит ағынының Ф 0,2 мВб болып, 1 тең А болып табылады. Магнит өрісінің энергиясы W есептеңіз.
Бақылау сұрақтары:
1. Индуктивтілік не?
2. Анықтайды және индуктивтілік байланысты емес қандай?
3. Магнит ағынының формуласы.
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №3
Тақырып: Электр тізбектірін зертеу және индуктивті қарсылық
Мақсат: Электр тізбектірін зертеу және индуктивті қарсылық есептерді шешу.
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Кеңістікте таңдалған нүктесінде магнит өрісінің қуаты тән магниттік индукция векторы V. Бұл мән магнит өрісі алынатын бөлшектер қозғалатын әрекет, ол күшін анықтайды. Бөлшектердің заряд Q болса, оның жылдамдығы V тең, және кеңістікте берілген нүктесінде магнит индукция В тең, содан кейін бөлшектер магнит өрісі берілген нүктесінде тең күш болып табылады:

Осылайша, B - кімнің шамасы мен бағыты магнит өрісінен қозғалыстағы зарядталған әрекет ететін Лоренц күші тең екенін, мұндай болып вектор болып табылады:

Мұнда, альфа - жылдамдық векторы мен магнит индукция векторының арасындағы бұрыш болып табылады. Лоренцо күші векторы F жылдамдық векторының және магниттік индукция векторына перпендикуляр. біртекті магнит өрісінде оң зарядталған бөлшектердің жағдайда қозғалыс Оның бағыты сол жақ ереже бойынша анықталады:
«Магниттік индукция алақан бөлігі болды, және төрт кеңейтілген саусақтары оң зарядталған бөлшектердің қозғалысы бағытында бағытталды, сондықтан орналасқан сол жақ, содан кейін 90 градус бас бармақ майысуы болса Лоренцо күшіне бағытын көрсетеді.»
дирижер ағымдағы зарядталған бөлшектердің қозғалысы болғандықтан, магнит ағынының тығыздығы жақтау мөлшері ағымдағы кадрдың өнімге ағымдағы кадрдың бірыңғай магнит өрісінен міндетін атқарушы барынша механикалық сәттен қатынасы ретінде анықтауға болады:

Тапсырма:
1 нұсқа
Берілген:
B=0.05 Тл
Ɩ= 2 м
𝜗= 3 м/с
𝛼=90 °
Ɛi=?
Берілген:
B=0.02 Тл
S=2 м2
t = 2 c
𝛼=60 °
Ɛ=?
Берілген:
S=10 см2
Mmax=0.4 м H*м
I=1 A
B= ?
2 нұсқа
Берілген:
B=0.02 Тл
Ɩ= 3 м
𝜗= 4 м/с
𝛼=90 °
Ɛi=?
Берілген:
B=4 Тл
S=20 м2
t = 0,2 c
𝛼=60 °
Ɛ=?
Берілген:
S=15 см2
Mmax=30 м H*м
I=1 A
B= ?
Бақылау сұрақтары:
1. магниттік индукция дегеніміз не?
2. Лоренцо күшіне формула ?
3.Cол жағынан үстемдігі?
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №4
Тақырып: Электр тізбектерін зертеу және сыймдылықМақсат: Электр тізбектерін зертеу және сыймдылық уйымдастыру.
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Электр конденсатор - электр тез жинауға арналған аппараттар, сақтау, және электр энергиясын қайтару.
конденсаторлар негізгі сипаттамалары және сыйымдылық Рейтингілік бағалауы (операциялық) кернеу болып табылады.
Электр конденсатор сыйымдылығы ол қорын қабілетті электр энергиясының санын көрсетеді. Электр энергиясы электрондардың түрінде конденсаторлар жинақталады. Басқаша айтқанда, бұл конденсатор, үлкен, оның әлеуетін және керісінше қиыстыру қабілетті, көп электрондар.
Номиналды (операциялық) кернеу конденсаторлар құрылысына пайдаланылатын диэлектрлік материал мүлкін сипаттайды және олар жұмыс істей алады, онда кернеу ауқымын белгілейді. Кернеуі емес, тіпті жақсы номиналы жоғарыда конденсаторды зарядтау кезінде бірнеше рет ол сөзсіз сәтсіз оған сәйкес, конденсатор пластиналар арасындағы Диэлектрик қайтымсыз бұзылуы қаупін арттырады.
Конденсатордың электр қуаты электродтары арасындағы потенциалдар айырмасы үшін төлем конденсатор қатынасы болып табылады:

C – сыйымдылығы,Ф; q- электр энергиясының көлемі,Кл; U- кернеу, В.
1 нұсқа
1 тапсырмаЕң конденсатор 60 мкФ. Тұрақты кернеуді 60 В қосылған кезде ол жинақталған заряд қандай?
2 тапсырма
Конденсатордың сыйымдылығы 20 мкФ заряд 5 мкКл деді. Зарядталған конденсатор энергиясы қандай?
3 тапсырма
Зарядтау конденсатор сол өрістеріне қосылған соң 200 В-300 В кернеу мен электр қуаты конденсатор 2 мкФ тапсырды 3 мкФ конденсатор электр қуаты. Конденсатордың пластиналар арасындағы кернеу байланысты кейін қандай белгіленеді отыр?
2 нұсқа
1 тапсырма
Ең конденсатор 70 мкФ. Тұрақты кернеуді 60 В қосылған кезде ол жинақталған заряд қандай?
2 тапсырма
Конденсатордың сыйымдылығы 30 мкФ заряд 3 мкКл деді. Зарядталған конденсатор энергиясы қандай?
3 тапсырма
Зарядтау конденсатор сол өрістеріне қосылған соң 400 В-300 В кернеу мен электр қуаты конденсатор 4 мкФ тапсырды 3 мкФ конденсатор электр қуаты. Конденсатордың пластиналар арасындағы кернеу байланысты кейін қандай белгіленеді отыр?
Бақылау сұрақтары:
1. Электр конденсатор қандай?
2. Электр конденсаторлардың негізгі сипаттамалары қандай?
3. Электр қуаты конденсатор анықтамасы және формуласы.Қорытынды:
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №5
Тақырыбы: Ом және Кирхгоф заңзарын қолдану.
Мақсат: Ом және Кирхгоф заңзарын қолдану білуі.
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Электр тұйықталу - электр тогының өту арналған құрылғылар жиынтығы. Тұйықталу құрылған энергия көзі (генератор), энергетикалық тұтынушылар (жүктеме), энергетикалық аударым жүйелері (сымдар).
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы (филиал ішінде) сабы бөлігіне әлеуетті айырма (кернеу) ағымдағы белгілі бөлігін береді.
ЭҚК жоқ соленоидының Ом заңы учаскесі тізбек (1-сурет)

I=UabR= φa-φbRЭлектр қозғаушы күш (белсенді филиалы) көзін қамтитын тізбек бөлігі үшін Ом заңы (2-сурет)

I=±Uab±ER=±(φa-φb)R 1 тапсырма

2 тапсырма

Бақылау сұрақтары:
1. Электр тізбегі дегеніміз не?
2. Ом заңы учаскесі тізбегі жоқ ЭМӨ көзі бар
3.Электр қозғаушы күш көзі қамтитын тізбек бөлігі үшін Ом заңы (белсенді филиалы)
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №6
Тақырыбы: Үш фазалы тұйықталу, косылған "Жұлдызша"
Мақсат: Үш фазалы тұйықталу, косылған "Жұлдызша" есеп шешу.
Қысқаша теориялық мәліметтер:
Үш фазалы электрмен жабдықтау жүйесі - синусоидалды ЭМӨ тең жиілігін ортақ көзі жұмыс көп фазалы электр тізбектері ток жүйелерін, арнайы іс белгілі бір фаза уақыт бір-біріне қатысты сырғыған. үш фазалы жүйесінде бұл бұрышы 2π/3 (120°) тең.
Бірнеше сым (алты сым) үш фазалы айнымалы ток жүйесі Николой Тесла ойлап. Бірінші үш- ұсынылған және төрт сымды беру жүйесі М. О. Доливо-Добровольский, енгізілген үш фазалы жүйелердің дамуына елеулі үлес, артықшылықтары бірқатар басқа да жүйелерге қатысты үш фазалы жүйесін азсымды анықталған және эксперименттер өткізді
Ол генератордың (G) фазалық орамалардың шеттері бейтарап нүктесі немесе бейтарап деп аталатын ортақ нүктесіне қосылған кезде, жұлдыз байланыс деп аталады. тұтынушы (M) фазалық орамалардың ұшы, сондай-ақ ортақ нүктесі қосылған.
Генераторы кезеңін және тұтынушыға басталуын байланыстыратын сымдар сызықтық деп аталады. бейтарап екі қосылу сым, бейтарап деп аталады.
Бейтарап сым бар үш фазалы тұйықталу, төрт-сызығын атады. бейтарап сым жоқ болса - үш сымды.
Қарсылық Za, Zb, Zc тұтыну тең болса, онда бұл жүктеме симметриялық деп аталады.
1 тапсырма:
Фазасы (,, ) тізбегінің осы қосылыстар үшін токтар, сондай-ақ бейтарап дирижер ток анықтаңыз.
Белсенді (P) айқындайды және реактивті қуат (Q), тізбек тұтынылатын.
Берілген:UЛ = 220 В, XC1 = 10 Ом, R2 = 9 Ом, XL2 = 13 Ом, XL3 = 8 Ом

2 тапсырма:
Үш фазалы генератордың орамасының бір «жұлдыз» қосылған, ЭМӨ онда 220 B. векторлық диаграмманы салу және бір нүктесінде шелер онда қосылу схемасын сызықтық кернеу анықтау: а) X Y Z B) X B С) Х B Z Орамасының Бастау - А, В, С, орамалардың ұшы - X, Y, Z. Нөлге тең генератор жүктемені алыңыз.
Бақылау сұрақтар:
Үш фазалы электрмен жабдықтау жүйесі
жұлдыз байланыс деген не ?
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №7
Тақырып: Үш фазалы тұйықталу, косылған "Ұш бұрыш".
Мақсат: Үш фазалы тұйықталу, косылған "Ұш бұрыш" есеп шешу.
Қысқаша теориялық мәліметтер
Үш фазалы тұйықталу бір-бірінен фазада өзгеше бірдей жиілік синусоидальды EMF жұмыс Электр тізбектерінің жиынтығы құрайтын электр тізбектерін көп фазалық жүйелердің, арнайы іс болып табылады және жалпы энергия көзі құрылды.
сол ағымдағы, әдетте деп аталатын фаза сипатталады көп фазалы жүйеге әрбір бөлігі. Осылайша, «фаза» түсінігі электр екі мәндері болып табылады: бірінші - синусоидально мәні өзгеріп дәлел, екінші - көпфазалық жүйесі тізбектерінің бөлігі. екі фазалы, үш фазалы, алты фазалы, т.б. деп аталатын фазалардың санына байланысты тізбектер
Үш фазалы тұйықталу - бүгінгі энергетикасы саласында ең көп таралған. Бұл бір фазалы және көп фазалы басқа тізбектердің екеуі де артықшылығы бірқатар байланысты:
• бір фазалы тізбектердің салыстырғанда электр энергиясын өндіру мен беру тиімділігі;
• үш фазалы асинхронды қозғалтқыш үшін қажетті салыстырмалы қарапайым дөңгелек айналмалы магнит өрісін алу мүмкіндігі;
• бір екі операциялық кернеулер бірлік алу мүмкіндігі - және сызықтық фаза.
Үш фазалы тұйықталу үш негізгі элементтерден тұрады: үш фазалы генератордың, механикалық энергия электр үш фазалы жүйе ЭҚК айналады, онда; барлық қажетті жабдықтармен электр жеткізу желісі; үш фазалы (мысалы, үш фазалық асинхронды қозғалтқыштарды) және бір фазалы (мысалы, шамдар) болуы мүмкін қабылдағыштар (тұтынушылар).
генераторы фазалық қосылу және қабылдағыш
Үшінші кезеңде C, үшінші фаза Z соңы басталуы - қуат көзі үшбұрышты (1-сурет) қосқан кезде X кезеңінің бір ұшын екінші кезеңінің екінші аяғына Y фазалық B басында байланысты бірінші кезеңі А басында C A, B және C фазалары қосылған бастап қабылдағыштың үш сым бар.

1 cурет
көзі фазалары қосылыс ретінде, симметриялық жүйесі ЭҚК мүмкін үшбұрыш жабық
ĖA + ĖB + ĖC = 0.
Дұрыс орындалған орамалардың, яғни сағасы байланысты болса, бір ұшына қосылған нүктесіне немесе екі кезеңнен басында, үшбұрыш тізбегіне жалпы ЭМӨ нөлден өзгеше және жоғары ағымдағы ағындарының орамасының болып табылады. Бұл төтенше режим қуат көздері, сондықтан қолайсыз.
Соңы мен Delta байланыс басталатын фаза арасындағы кернеу - желісі сымдар арасындағы кернеу болып табылады. Сондықтан, қашан үшбұрыштың құрама желісі кернеу фаза кернеуі тең.
UЛ = UФ
Uab = UAB, UBC = UBC, UCA = UCA: желісі дирижер қарсылық елемеу, желісі кернеу тұтыну желісі кернеу қуат көзі теңестірілген болады. Zbc кезеңдері, Zca ағыны фазалы ток ХБА, IBC және ICA қабылдағыш. фазаның Дәстүрлі оң бағыты UAB, UBC UCA кернеулер және фазалық токтарының оң бағытына сәйкес келеді. Дәстүрлі оң бағыт IA желісі ағымдар, IB және IC қабылдағышқа қуат көздерінен алынған.
Жұлдызды байланысты айырмашылығы фазалы ток жалғағанда сызықтық емес. қабылдағыш кезеңдерінде ағымдар формулалар бойынша анықталады
İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca.
Сызықтық ағымдар түйіндер үшін бірінші Кирхгоф заң теңдеулер A, B және C қабылдау, фаза арқылы анықталуы мүмкін
İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc.
Теңдеулер сол және оң жағын қалыптасып, біз алуға
İA + İB + İC = 0,
яғни ағымдардың кешендері сызықтық сомасы нөлге кезде жүктеме кезінде симметриялық және асимметриялық екі тең.
1 тапсырма
Диаграммада көрсетілгендей қабылдағыш терминалдар арқылы, үш фазалы генератордың байланысты. Көрсеткіштері өлшеу токтарының A1, A2 және екенін біле фазалы ток Uл=380В, R=50 Ом, xL=35 Ом.
 
2 тапсырмаҚабылдағыш терминалдар бойынша, «үшбұрыш» қосылған орамасының үш фазалы генератордың байланысты. Фазалық және желісі ағымдар, вольтметр, желілік кернеу тең екенін біле анықтаңыз 220 В,  R=25 Ом, xL=xC=10 Ом.
 
Бақылау сұрақтары:
1. Үш фазалы тұйықталу дегеніміз не?
2. элементтері қандай үш фазалы тұйықталу болып табылады?
Қорытынды:
Зертханалық жұмыс №8
Тақырып: Амперметр мен вольтметрдің шкаласын тексеру
Мақсат: Амперметр мен вольтметрдің шкаласын тексеру жұмыс істеу.
Қысқаша теориялық мәліметтер:     
Бақылау пайдаланылатын жекелеген физикалық шамалардың параметрлерін және өлшеу құралдарын бағалау. өлшеу құралдары Сапа оның өнімділігі, дәлдігін, сенімділігін және тиімділігін анықтау көрсеткіштердің жиынтығымен сипатталады.
 қамтамасыз ету үшін өлшем кепілдік дәлдігі өлшеу техникасы мерзімді калибрлеу жүзеге асырылады.
Калибрлеу өлшеу білдіреді - өлшеу нақты сипаттамаларын сәйкес осы анықтама техникалық сипаттамаларын немесе мемлекеттік стандарттарды бiлдiредi. calibratable өлшеу құралдарымен салыстырғанда арнайы көзделген жоғары дәлдікпен құралдары - тексеру жүзеге асыру кезінде, калибрлеу және өлшеу құралдарын қолдана. тексеру әдістері - өлшеу құралдары калибрленген нақты метрология параметрлерін анықтау үшін калибрлеу өлшеу құрылғылар, аспаптар мен пайдалану олардың әдісін жиынтығы.
Іс жүзінде, өлшеу құралдарын тексеру екі жолдарын пайдаланылған: - тексерілген үлгісі мен құралдарының оқулары салыстыру; - Бұл мәні өлшеу сынақтан құрылғының оқулары салыстыру.  
Ең жақсы қасиеттері бар метрология құралдарын таңдалған үлгілі құрылғылар ретінде бірінші әдісі тексеру кезінде.
электродинамикалық - модель катушкалар, құрал қабылданған ретінде DC техника тексеру үшін, және құралдар AC дәлдеуге арналған. Жақында, сандық құрылғыларды пайдалана отырып. өлшеу құрылғы моделін жоғарғы шегі бірдей немесе одан астам 25% -ға өлшеу құрылғының шегі асып емес тексерілген болуы тиіс. Төзімділік үлгілі құрылғы сынақтан құрылғының қате қарағанда 3 ... 5 есе төмен болуы тиіс.
Дәлдігі абсолютті құндылықтар ретінде және салыстырмалы ретінде көрінеді.
Ажырата:
а) өлшеу құралдың абсолютті дәлдігін:
X = X - Хо, Xn (SP құралы оқулары) мен Хо (A2 оқулары) - тиісінше оқу құрылғысы қойылатын өлшенетін үлгілі құрылғының нақты құны;
- абсолютті қате 0 = X / XO * 100%, онда Х:
б) жиі пайызбен, салыстырмалы қателік өлшеу үшін білдіреді.
Көптеген өлшеу құралдары кеңінен қолданылады төмендетілген қате бағалау үшін, пайызбенOP =X/Хн.з.* 100% Хн.з.  онда Хн.з. - қалыпқа мәні, яғни Есептелген қате қатысты кейбір мән.
Жиі, қысқартылған қате қалыпқа мән өлшеу құрылғысының жоғарғы шегін отырып. Төмендетілген қате үшін көптеген өлшеу құралдарына арналған құралдың дәлдігін класс орнатыңыз. Мысалы, құрылғы класы 0,5,0,5% аспайтын негізгі төмендеген қате болуы мүмкін.
Құрылғыларды өлшеу дәлдігін мынадай сыныптардың болуы мүмкін: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0. бірінде Mnogopredelnye нану құрылғылар, екі ірі дәрежеде және кейбір пункттерінде басқа. жинақтарын және аспап дәлдік оның сыныбының қысқартылған қатені тексеру нәтижесінде. Өлшеу токтарының магнитті-электр жүйелері тұрақты кернеуге ток өлшем үшін пайдаланылады. магниттік тізбек құрылғы тұрақты цилиндрден тұрақты магнит белдеулiк ұштықтар кіреді. полюсті дана беттерді және цилиндр радиалды өрісті жасайды арасындағы әуе соққылары, форма болжауға болады әуе соққылары сәл байланысты. жақтау орамасының осіне орнатылған және саңылау төңкерісті болып табылады. магнит өрісінің өзара іс-қимыл және ток катушкалар ағымдағы пропорционалды крутящий кезде жасалады:  
Мвр.=  I,   О  - бұрылыстар саны мен орамасының облысы бойынша және саңылау индукция байланысты құрылғының, тұрақты.
Бейтараптандырылатын сәт: Мпр.= W, W - салыстырмалы қарсы бұрау моменті көктем.
Ауқымды теңдеуі - O / W * I= SI I, SI- Құрылғының сезімталдығы
Магнитэлектрлік құрылғылар тек токтың жұмыс істеу. Олар жоғары сезімталдық, жоғары дәлдікпен, өлшеу токтарының және вольтметров DC ретінде жүзеге бірліктерін шкала сипатталады.
Тапсырма:
Өлшеу құралы абсолюттік қатені тауып:
Өлшем құралдарын салыстырмалы қатені табуға
Өлшеу және индикатор амперметр бағасы және бөлу шегі қандай


Приложенные файлы


Добавить комментарий