Моя семья


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Сабақтың тақырыбыДене импульсі. Импульстің сақталу заңы. Реактивті қозғалыс. Сабақтың жоспарыДене импульсі, дене импульсінің бағыты, өлшем бірлігіКүш импульсі, оның бағыты, өлшем бірлігіКүш импульсімен дене импульсінің арасындағы байланысТұйық жүйеИмпульстің сақталу заңыРеактивті қозғалысРеактивті қозғалыс жылдамдығыҒарышқа жол салған ғалымдар Дене импульсі. Ипульстің сақталу заңы. Реактивті қозғалыс.( тірек конспекті )1 «Импульс» гректін сөзінін аудармасы «соққы» Механика: дене импульсі немесе қозғалыс мөлшері және күш импульсі. → → → Дене импульсі: p ═ mV; p - V жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m дененің импульсі. SI→P[1кг*м/с] Kүш импульсі: → → → →F = ma = m* V – V0 / Δt;→ → → → → → →F * Δt = mV – mV0; p0 = mV0; p = mV→ → → → → →F * Δt = p – p0; F * Δt = Δp S→ F * Δt [ 1H* c ] Күш дене импульсінің импульсі өзгерісі 2. → → → → F1 = -F2 → m1 * V1 – V1/ Δt = = -m2* V2 – V2/ Δt; ( Δt )→ → → → → m1V1 + m2V2 = m1 V’1 + m2V’2 → → → → p1 + p2 = p’1 + p’2 Импульстың сақталу заңы → V1 - газ жылдамдығы m – жанған отынның массасы М – мәре алдындағы зымыранның сыртқы қабығымен және отынмен қоса есептегіндегі массасы М – m - зымыран қабығының массасы V2 – зымыран қабығының жылдамдығы → → V2 = - m* V1/ M – m Зымыран газдың атқылап шығу жылдамдығы бағытына қарама – қарсы бағытталған жылдамдық алады Циолковский – Королев – Гагарин - Әубәкіров - Мұсабаев Нені білдік? 1Дене импульсі деп _____________________ __________________________________________________________________________________________________________________2.Дене импульсінің формуласы __________ _____________________________________.Өлшем бірлігі: ________________________3.Импульстің бағыты ___________________ бағытымен бағытталады.4."Импульс" ұғымын енгізген француз ғалымы ______________________________. 5.Күш импульсі деп _______________________ _______________________________________ 6.Егер күш пен оның әрекет ету уақыты белгілі болса, дененің алатын күш импульсі; I= ___________________________________ 7.Күш импульсінің өлшем бірлігі ___________ __________________________8.Күш импульсі векторының бағыты __________ ______ бағытымен сәйкес келеді.9."Дене импульсі"," Күш импульсі" ұғымдарын пайдалана отырып, Ньютонның екінші заңын тұжырымда ___________________________ _____________________________________ Импульстің сақталу заңы1.Тұйық жүйе дегеніміз не __________________ _____________________________________________________________________________________________2.Импульстің сақталу заңының тұжырымдамасы __________________________________________________________________________________3.Формуласы: ______________________4.Импульстің сақталу заңы орындалу үшін қажетті шарттар __________________________ __________________________________________________________________________________ Реактивті қозғалыс1.Реактивті қозғалыс деп ______________________________________________________________________ 2.Отын жанғаннан кейінгі зымыран алатын жылдамдық қандай шамаларға тәуелді _______________________ ______________________________________________ 3.Реактивті қозғалтқыштың жылдамдығын арттыру тәсілдері _____________________________________ _____________________________________________ 4.Реактивті күш ________________________________ ______________________________________________ 5.Ғарышқа жол салған ғалымдар _________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Есептей білеміз бе? 1. Массасы 3 кг доңғалақ горизонталь бетпен сырғанаусыз 5 м жылдамдықпен домалап келеді. Доңғалақтың импульсін табыңыз. Берілгені : _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Рельсті бойлай 6 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам рельсте тыныш тұрған 30 кг арбашаға секіріп мінді. Арбашаның рельспенен қандай жылдамдықпен қозғала бастайтынын табыңыз.Берілгені: ___________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Зарядымен қоса есептегенде массасы 300 г болатын кішкене зымыран вертикаль жоғары қарай 140 м биіктікке көтерілді. Заряд лезде жанады деп есептеп, зымыраннан бөлініп шығатын газ жылдамдыған есептеңдер. Зарядтың массасы 50 г.Берілгені: ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Сабақты қорытындылау ( өзіңді - өзің тексер )Механикада қарастырылатын қай векторлық шаманың сақталу қасиеті бар? а) күш в) импульс с) жылдамдық д) үдеу2. Дене импульсінің анықтамасына қай өрнек сәйкес келеді? → → → → →А) а = F/m в) F·t с) p = m·V е) mV2/2 3. Массасы 2 кг дене 3 м/с жылдамдықпен қозғалып келеді. Дененің импульсі неге тең?А) 3кг∙м/с в) 9 кг∙м/с с) 6 кг∙м/с д) 18 кг∙м/с4. Механикалық жүйе тұйық болса қай тұжырым дұрыс?А) Жүйедегі барлық денелердің импульсі өзгеріссіз боладыВ) Жүйедегі барлық денелердің импульсі азаядыС) Жүйе импульстерінің қосындысы нөлге тең Д) Жүйе импульстерінің қосындысы тұрақты болады 5. Импульстің сақталу заңы қандай жағдайда орындалады?А) Әсерлесетін денелер соқтығысқан жағдайдаВ) Жарық жылдамдығы мен салыстырғанда аз жылдамдықпен қозғағандаС) Тұйық жүйелердеД) Тұйықталмаған жүйелерде6. Күш импульсінің өрнегін көрсетіңіз → А) F ∙Δt в) F∙V с) F∙S д) F/m7. Қандай физикалық шамалар “ Н∙с” өлшем бірлігімен өлшенеді?А) күш импульсі в) күш моменті с) дене импульсі д) күш 8. Жұмысын аяқтаған сатысы ғарыш кемесінен ажырағанда кеме қандай импульс алады? → → → →А) p В) -p C) 2p д) -2p9. Тұрақты күштің әсерінен дененің импульсі 4 с ішінді 20 кг∙м/с – ке өзгереді. Бұл күш неге тең?А) 5 Н В) 1 Н С) 3 Н Д) 4 Н10. Ньютонның екінші заңының импульстік түріне қай өрнек сәйкес келеді? → → → → →А) F∙Δt = Δp В) a = F/m С) F = -kx Д) kx2/2 А А В А А С С C C B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Жауап кілті Үйге тапсырма §12, §13, §14 12 жаттығу № 1,3,5

Приложенные файлы


Добавить комментарий