Жаратылыстану-математикалы баыт (10 класс)


10 класс (Жаратылыстану-математикалық бағыт) II нұсқа
1. Үшөлшемді графикадағы нысанның бір бөлігін бөліп алу үшін қолданылатын құрал?
а) Region ә) Extrude б) Subdivide в) Individual Faces г) Print
2. Рендеринг дегеніміз не?
а) суретті импорттау үдерісі ә) суреті алу үдерісі б) сурет салу үдерісі
в) суретті көшіру үдерісі г) дыбысты өңдеу үдерісі
3. Тиісті жағдайларда қандай да бір мақсат үшін нысандар, субъектілер, санат, қарым-қатынас, әрекеттер, еліктеу көмегі арқылы міндетті немесе болуы мүмкін құбылыс?
а) виртуалдық ә) нақтылық б) физикалық құбылыс в) шынайылық г) барлығы дұрыс
4. Blender программасында редакторлеу режимінен нысанды режимге ауысу үшін немесе керісінше жағдайда қандай батырманы қолданамыз?
а) Ctrl ә) Enter б) Delete в) Tab г) Shift
5. Нысандарды бөлікке бөлетін құрал?
а) Individual Faces ә) Extrude б) Subdivide в) Region г) Write
6. Нысанның сыртқы түрін баптауға мүмкіндік беретін қасиеттер сақталған модуль?
а) материал ә) тестура б) модификатор в) барлық тәсілдер г) процедура
7. Blender программасында N батырмасын басу арқылы қандай параметрді шақырамыз?
а) нысанға текстура қою параметрі
ә) нысанға материал орнату параметрі
б) нысанның өлшемін өзгерту параметрі
в) нысанның көшірмесін жасау параметрі
г) нысанның көшірмесін өшіру параметрі
8. 3D анимация дегеніміз не?
а) пішіннің түпнұсқасын танып білу
ә) компьютер жадында жазылып сақталатын материал
б) физикалық әлемде, ұқсастықтар қоршаған ортаны танып білу
в) үшөлшемді сахна мен нысандарға негізделген қазіргі уақыттағы анимация бағыты
г) дұрыс жауап жоқ
9. Компьютерлік графиканың қандай екі бағыты бар?
а) бейнелерді құру және бар бейнелерді өңдеу
ә) бейнелері алып тастау және нысандарды сақтау
б) айнымалы, тұрақты
в) сандық, мәтіндік
г) виртуалды, виртуалды емес
10. Нысанды қозғалту кезінде нақты бір биіктікке дейін созу керек болса, қай батырманы басып тұру керек?
а) Delete ә) End б) Ctrl в) Home г) Enter
11. Union (біріктіру) қызметі қандай?
а) модельде кеткен кемшіліктерді жөндейді
ә) нысандардың орын ауысуын қадағалайды
б) екі негізгі нысанның бірігу нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды
в) екі негізгі нысанның қиылысуының нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды
г) барлық жауап дұрыс
12. Графикалық модельдеудегі ең керекті модификатордың бірі –
а) Create ә) Pause Break б) Mirror в) Compound г) Print Screen
13. Орта нүктені жылжыту үшін Mesh панеліндегі қай батырманы пайдалануға болады?
а) Center Cursor ә) Delete б) End в) Greate г) Power Booleans
14. Программадағы Wave модификаторына сипаттама?
а) нысанды тегістеу арқылы өзгертеді
ә) нысанға толқынды әсер беру үшін қолданылады
б) өткір қабырғалар қосады
в) айналы бейнелеу
г) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды
15. Программадағы Curve модификаторына сипаттама?
а) нысанға кейбір қосымша өзгерістер енгізеді
ә) айналы бейнелеу
б) өткір қабырғалар қосады
в) нысанды иілтеді
г) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды
16. Массачусетс институтында ойлап табылған ұғымдардың бірі?
а) үшөлшемді графика ә) екіөлшемді графика б) виртуалды шындық
в) логикалық операциялар г) көпөлшемді графика
17. Бульдік операция деген не?
а) экспортталған нысандарды жинақтау
ә) нысанды импорттау кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
б) нысанды экспорттау кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
в) жауаптардың барлығы дұрыс
г) нысанды модельдеу кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
18. Материалды құрайтын бағдарлы элементтер?
а) материал ә) текстура б) функция в) дұрыс жауап жоқ г) барлық жауап дұрыс
19. Қай батырма арқылы операцияға қатысатын екінші нысанды таңдаймыз?
а) Power Booleans ә) Pause Break б) Greate в) CompoundPrint Screen г) Pick Operand
20. Үшөлшемді графика құратын компьютерлік программалар?
а) 3D max, Blender 3d, K-3D, Wings 3D, Panda 3D ә) Word, Word Pad, Paint
б) Exsel, Power Point в) 3D max г) Exsel, 3D max
10 класс (Жаратылыстану-математикалық бағыт) I нұсқа:
1. Массачусетс институтында ойлап табылған ұғымдардың бірі?
а) үшөлшемді графика ә) екіөлшемді графика б) виртуалды шындық в) логикалық операциялар
г) көпөлшемді графика
2. Үшөлшемді графика құратын компьютерлік программалар?
а) 3D max, Blender 3d, K-3D, Wings 3D, Panda 3D
ә) Word, Word Pad, Paint
б) Exsel, Power Point
в) 3D max
г) Exsel, 3D max
3. Примитивтер дегеніміз не?
а) өзгертуге ұшырату нәтижесінде жаңа нысандардың жасалуына негіз болатын нысандар
ә) үшөлшемді графикадағы мәтіндік нысандар
б) үшөлшемді графикадағы импортталған нысандар
в) үшөлшемді графикадағы экспортталған нысандар
г) екіөлшемді графикадағы экспортталған нысандар
4. Blender программасында нысандарды топтастыру үшін қолданылатын батырмалар тіркесімі?
а) Ctrl+L ә) Ctrl+N б) Ctrl+J в) Ctrl+Enter г) Shift+Enter
5. Бульдік операция деген не?
а) экспортталған нысандарды жинақтау
ә) нысанды импорттау кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
б) нысанды экспорттау кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
в) жауаптардың барлығы дұрыс
г) нысанды модельдеу кезінде қолданылатын қолайлы тәсіл
6. Нәтижесінде нысанның қасиеті өзгеретіндей, нысанға арналған іс-әрекет қалай аталады?
а) материал ә) тестура б) модификатор в) барлық тәсілдер г) процедура
7. Blender программасында нысанның дубликатын жасау қандай батырмалар тіркемесі арқылы жасалады?
а) Shift+D ә) Shift+P б) Ctrl+D в) Shift+C г) Shift+A
8. Материалды құрайтын бағдарлы элементтер?
а) материал ә) текстура б) функция в) дұрыс жауап жоқ г) барлық жауап дұрыс
9. Mesh нысандарды қандай құрал арқылы өзгертеміз?
а) Ctrl ә) End б) Delete в) Extrude г) Shift
10. Extrude құралын пернетақтадан қандай батырманы басу арқылы шақыра аламыз?
а) G ә) E б) H в) S г) P
11. Үшөлшемді графикада қосымша қандай модуль қолданылады?
а) Power Booleans ә) Pause Break б) Scroll Lock в) Print Screen г) Pg Dn12. Intersect (қиылысу) қандай қызмет атқарады?
а) екі негізгі нысанның қиылысу нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды
ә) нысанға түс береді
б) нысандарды жояды
в) нысандардың бірігуін қадағалайды
г) нысандардың орын ауысуын қадағалайды
13. Difference (әртүрлілік) қызметі қандай?
а) екі негізгі нысанның бірігу нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды
ә) екі негізгі нысанның қиылысу нәтижесі болатын жаңа нысанды жасайды
б) модельде кеткен кемшіліктерді жөндейді
в) нысандардың орын ауысуын қадағалайды
г) екі нысанның әртүрлі жақтарымен бір-бірімен қосылуынан бөлініп шығатын жаңа нысанды жасайды
14. Қай батырма арқылы операцияға қатысатын екінші нысанды таңдаймыз?
а) Power Booleans ә) Pause Break б) Greate в) CompoundPrint Screen г) Pick Operand
15. Рендеринг дегеніміз не?
а) суретті импорттау үдерісі
ә) суреті алу үдерісі
б) сурет салу үдерісі
в) суретті көшіру үдерісі
г) дыбысты өңдеу үдерісі
16. Тиісті жағдайларда қандай да бір мақсат үшін нысандар, субъектілер, санат, қарым-қатынас, әрекеттер, еліктеу көмегі арқылы міндетті немесе болуы мүмкін құбылыс?
а) виртуалдық ә) нақтылық б) физикалық құбылыс в) шынайылық г) барлығы дұрыс
17. Программада модификаторды іске қосу үшін қандай панельден керекті модификаторды таңдаймыз?
а) Geometry ә) Boolean б) Compound Objects в) Pick Operand г) ADD Modifier
18. Программадағы Wave модификаторына сипаттама?
а) нысанды тегістеу арқылы өзгертеді
ә) нысанға толқынды әсер беру үшін қолданылады
б) өткір қабырғалар қосады
в) айналы бейнелеу
г) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды
19. Программадағы Displace модификаторына сипаттама?
а) нысанды тегістеу арқылы өзгертеді
ә) нысанға толқынды әсер беру үшін қолданылады
б) нысанды текстура орнату арқылы өзгертеді
в) айналы бейнелеу
г) негізгі мен қайталанатын формадан жиым жасайды
20. 3D Studio Max 7 терезе бөліктеріне не жатады?
а) құралдың анимация басқарулары ә) монитор б) тышқан в) пернетақта г) жүйелік блок

Приложенные файлы


Добавить комментарий