Татар теле 7 сыйныф чен календарь — тематик план


Әдәбият дәресләрен укыту – тематик планлаштыру

Класс 7
Укытучы Галиуллина Нурзилә Ярулла кызы

7 нче сыйныф өчен программада әдәбиятка 70 дәрес каралган, эш программасында уку елы дәвамында 70 дәрес үткәрү планлаштырыла.
Сәгатьләр саны
Барысы 70 сәгать; атнага 2 сәгать
Әдәбият өйрәнү – 58 сәгать
Бәйләнешле сөйләм үстерү – 8 сәгать
Дәрестән тыш уку – 4 сәгатьПланлаштыру Татар әдәбиятыннан гомуми белем бирүнең вакытлы дәүләт стандарты. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы ( Казан, 2008), Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен татар әдәбиятыннан үрнәк программа (Казан, 2013) нигезендә төзелде

Укыту-методик комплекты
Дәреслек: Әдәбият 7 нче сыйныф. Татар телендә гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. 2 кисәктә/ Д.М.Абдуллина,Л.К.Хисмәтова,Ф.Х.Җәүхәрова - Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2017.

Методик кулланмалар:
Абдрәхимова Я.Х. Әдәбият дәресләрендә бәйләнешле сөйләм үстерү: Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5-7 нчы сыйныфларында эшләүче укытучылар өчен кулланма. - Казан: Мәгариф, 2007.
Әдһәмова Г.М. Әдәбият дәресләрендә укучыларны комплекслы тәрбияләү. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1981.
Д.М.Абдуллина,Л.К.Хисмәтова “Әдәбият дәресләре”.- Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2015. - Заһидуллина Д.Ф. Мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы. – Казан: “Мәгариф”, 2004.

№ Бүлек, дәрес темасы
Дәрес
саны Үткәрү вакыты Укучылар эшчәнлеге төрләре
План Факт Кереш 1
1 Сәнгать төре буларак әдәбият1 2.09 Сүз сәнгатенә нигезләнгән башка сәнгать төрләре белән бәйләнешен ачыклау
Халык аыз иҗаты 3
2 Халык авыз иҗатының бер жанры буларак дастан1 7.09 Дастан геройларының гамәлләренә бәя бирү
3 “Идегәй” дастаныныж идея-проблематикасы1 9.09 Тарихи дастан “Идегәй”не өйрәнү, образлар системасын анализлау
4 “Идегәй” дастанының сәнгатьчә эшләнеше1 13.09 Тарихи дастан “Идегәй”не өйрәнү, образлар системасын анализлау
XX гасыр башында сүз сәнгате 1
5 XX гасыр башында сүз сәнгате1 15.09 Чор үзенчәлекләре турында информация алу. Проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү; план-конспект төзү
Г. Тукай 3
6 Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты. “Милләтә” шигыре1 20.09 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
7 Г.Тукай. “Милли моңнар” шигыре1 22.09 Шигырьләрне сәнгатьле уку; анализлау
8 Г.Тукай. “Шагыйрь”, “Театр” шигырьләре1 27.09 Фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр табу; сурәтләү алымнарын аеру. Шигъри текстларны яттан сөйләү
9 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Милләтем - минем горурлыгым” 1 29.09 Тормыштан алган фикер-карашларга, хис- кичерешләргә нигезләнеп, иҗади эш башкару
10 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Милләтем - минем горурлыгым” 1 04.10 Сочинение язу өчен план төзү, план буенча сочинениене мөстәкыйль язу
Н. Думави 3
11 Н.Думавиның тормыш юлы һәм иҗаты. «Яшь ана» хикәясе1 06.10 Хикәяне уку, анализлау, хис-кичерешләргә, геройларга бәя бирү
12 Н.Думави. «Яшь ана» хикәясендә күтәрелгән проблемалар1 11.10 Әдәби текстны уку, проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап табу
13 Н.Думави. «Яшь ана» хикәясенең сәнгатьчә эшләнеше1 13.10 Жанр үзенчәлекләрен билгеләү
Ш. Камал 3
14 Ш.Камалның тормыш юлы һәм иҗаты. «Акчарлаклар» повесте1 18.10 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
15 Ш.Камал. «Акчарлаклар» повестеның идея-проблематикасы1 20.10 Әдәби әсәрдәге образлылык, образ, символ, деталь, аллегория, табигать образы, әйбер образы, пейзаж, портрет һ. б.ны күрсәтү
16 Ш.Камал. «Акчарлаклар» повестеның сәнгатьчә эшләнеше1 25.10 Әдәби әсәрдәге образлылык, образ, символ, деталь, аллегория, табигать образы, әйбер образы, пейзаж, портрет һ. б.ны күрсәтү
1920-1930 нчы еллар әдәбияты 1
17 1920-1930 нчы еллар әдәбияты1 27.10 Информацияне тыңлау, проблемалы сорауга җавап табу, план-конспект төзү
Һ. Такташ 3
18 Һ.Такташның тормыш юлы һәм иҗаты “Мокамай” поэмасы1 08.11 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
19 Һ.Такташ. “Мокамай” поэмасының идея-проблематикасы1 10.11 Поэманы уку, әсәрнең сюжет-композициясен тикшерү, образлар,
20 Һ.Такташ. “Мокамай” повестеның сәнгатьчә эшләнеше1 15.11 Хронотоп бирелешен билгеләү, тел-стиль ягыннан анализлау, идеяне чыгару
Г. Исхакый 4
21 Г.Исхакыйның тормыш юлы һәм иҗаты. «Җан Баевич» комедиясе1 17.11 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
22 Г.Исхакый. «Җан Баевич» комедиясендә күтәрелгән проблемалар1 22.11 Комедия жанрын һәм аңа хас үзенчәлекләрне тану, аеру.
23 Г.Исхакый. «Җан Баевич» комедиясенең идея-проблематикасы1 24.11 Әсәрне уку, эчтәлеген аңлау, фикер алышу
24 Г.Исхакый. «Җан Баевич» комедиясенең эшләнеше1 29.11 Идеясен билгеләү
25 Дәрестән тыш уку. Г.Исхакый. “Кәҗүл читек” 1 01.12 Дәрестән тыш әдәби әсәрләр уку; аларның эчтәлеген сөйли алу; әсәрдә кулланылган сурәтләү алымнарын аера белү; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу
Г. Ибраһимов 4
26 Г.Ибраһимовның тормыш юлы һәм иҗаты. “Кызыл чәчәкләр” повесте1 06.12 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
27 Г.Ибраһимов. “Кызыл чәчәкләр” повестенда образлар системасы1 08.12 Әсәрне уку, сөйләү
28 Г.Ибраһимов. “Кызыл чәчәкләр” повестеның идея- проблематикасы1 13.12 Проблемалы сорауларга мөстәкыйль җавап табу, геройларга бәя бирү
29 Г.Ибраһимов. “Кызыл чәчәкләр” повестеның сәнгатьчә эшләнеше1 15.12 Әсәрнең жанр үзенчәлекләрен билгеләү
30 “ Бәйләнешле сөйләм үстерү. Чын дус - сыналган дус” 1 20.12 Тормыштан алган фикер-карашларга, хис- кичерешләргә нигезләнеп, иҗади эш башкару
31 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Чын дус - сыналган дус” 1 22.01 Сочинение язу өчен план төзү, план буенча сочинениене мөстәкыйль язу
XX гасырның икенче яртысында татар әдәбияты 1
32 XX гасырның икенче яртысында татар әдәбияты1 10.01 Тыңлау, проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү, план-конспект төзү
С. Хәким 2
33 С.Хәким тормыш юлы һәм иҗаты. «Әнкәй» шигыре1 12.01 Шигырьләрне сәнгатьле уку; анализлау; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу
34 С.Хәким. «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» шигыре1 17.01 Шигъри текстларны яттан сөйләү
35 Дәрестән тыш уку. С. Хәким. “Дәверләр капкасы” поэмасы1 19.01 Дәрестән тыш әдәби әсәрләр уку; аларның эчтәлеген сөйли алу; әсәрдә кулланылган сурәтләү алымнарын аера белү; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу
Ә. Еники 4
36 Ә.Еникинең тормыш юлы һәм иҗаты. «Әйтелмәгән васыять» повесте1 24.01 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
37 Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» повестенда образлар системасы1 26.01 Әсәрне уку, эчтәлеген аңлау
38 Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» повестеның идея- проблематикасы1 31.01 Фикер алышу, идеясен билгеләү
39 Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» повестеның сәнгатьчә эшләнеше1 02.02 Сурәтләү алымнарын аера белү
Ш. Хөсәенов 4
40 Ш.Хөсәеновның тормыш юлы һәм иҗаты. “Әни килде” драмасы1 07.02 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
41 Ш.Хөсәенов. “Әни килде” драмасының идея-проблематикасы1 09.02 Драма жанрын һәм аңа хас үзенчәлекләрне тану, аеру
42 Ш.Хөсәенов. “Әни килде” драмасының композиция үзенчәлекләре1 14.02 Әсәрне уку, эчтәлеген аңлау
43 Ш.Хөсәенов. “Әни килде” драмасында сурәтләү алымнары1 16.02 Фикер алышу, идеясен билгеләү, рольләргә бүлеп уку
44 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Әнием-бәгырем” 1 21.02 Тормыштан алган фикер-карашларга, хис- кичерешләргә нигезләнеп, иҗади эш башкару
45 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Әнием-бәгырем” 1 28.02 Сочинение язу өчен план төзү, план буенча сочинениене мөстәкыйль язу
Г. Сабитов 3
46 Г. Сабитовның тормыш юлы һәм иҗаты. «Тәүге соклану» хикәясе1 02.03 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
47 Г. Сабитов. “Ярсулы яз” хикәясе1 07.03 Хикәяне уку, анализлау, хис-кичерешләргә, геройларга бәя бирү, кеше образларын (төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар) күрү һәм аеру
48 Г. Сабитов хикәяләренең сәнгатьчә эшләнеше1 09.03 Сурәтләү чараларын табу, хикәянең үзенчәлекләрен билгеләп, төшенчә итеп чыгару
М. Мәһдиев 4
49 М.Мәһдиевның тормыш юлы һәм иҗаты. «Без кырык беренче ел балалары» повесте1 14.03 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
50 М.Мәһдиев. «Без кырык беренче ел балалары» повестенда образлар системасы1 16.03 Уку, анализлау, хис-кичерешләргә, геройларга бәя бирү
51 М.Мәһдиев. «Без кырык беренче ел балалары» идея- проблематикасы1 21.03 Кеше образларын (төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар) күрү һәм аеру
52 М.Мәһдиев. «Без кырык беренче ел балалары» идея- проблематикасы1 23.03 Сурәтләү чараларын табу, хикәянең үзенчәлекләрен билгеләп, төшенчә итеп чыгару
М. Галиев 2
53 М. Галиевның тормыш юлы һәм иҗаты. “Уйна әле” хикәясе1 04.04 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
54 М. Галиев. “Уйна әле” хикәясенең сюжет-композициясе1 06.04 Укытучы сөйләвен тыңлау. Әсәрне уку, сөйләү, проблемалы сорауларга мөстәкыйль җавап табу, геройларга бәя бирү. Әсәр кору алымнарын күрүә һәм аеру. Тема, проблема, идея, вакыйга, күренеш, сюжет һәм аның элементларын дөрес билгеләү
55 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Шинельле һәм шинельсез солдатлар” 1 11.04 Тормыштан алган фикер-карашларга, хис- кичерешләргә нигезләнеп, иҗади эш башкару
56 Бәйләнешле сөйләм үстерү. “Шинельле һәм шинельсез солдатлар” 1 13.04 Сочинение язу өчен план төзү, план буенча сочинениене мөстәкыйль язу
57 Дәрестән тыш уку. “Күп укыган - күп белгән” (Хәзерге чор әдәбияты белән танышу) 1 18.04 Дәрестән тыш әдәби әсәрләр уку; аларның эчтәлеген сөйли алу; әсәрдә кулланылган сурәтләү алымнарын аера белү; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу
Г. Гыйльманов 3
58 Г.Гыйльмановның тормыш һәм иҗат юлы. “Язмышның туган көне” хикәясе1 20.04 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
59 Г.Гыйльманов. “Язмышның туган көне” хикәсендә күтәрелгән проблемалар1 24.04 Әсәрне уку, өлешләп эчтәлеген сөйләү, проблемалы сорауларга мөстәкыйль җавап табу, геройларга бәя бирү
60 Г.Гыйльманов. “Язмышның туган көне” хикәясенең сәнгатьчә эшләнеше1 27.04 . Вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, конфликт, сюжет һәм аның элементларын табу
З. Хәким 3
61 З.Хәкимнең иҗат биографиясе. “Сәер кыз” драмасы1 02.05 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
62 З.Хәким. “Сәер кыз” драмасының идея-проблематикасы1 02.05 Драма жанрын һәм аңа хас үзенчәлекләрне табу. Әсәрне уку, эчтәлеген аңлау, фикер алышу, идеясен билгеләү
63 З.Хәким. “Сәер кыз” әсәренең сәнгатьчә эшләнеше1 04.05 Драма әсәрен аңлы һәм сәнгатьле укый белү, укыганны телдән сурәтләп бирә алу. Сәнгатьчә эшләнешен тикшерү
Р. Харис 3
64 Р.Харисның тормыш юлы һәм иҗаты. “Сабантуй” поэмасы1 11.05 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
65 Р.Харис. “Сабантуй” поэмасы1 16.05 Презентация карау, поэманы уку, анализлау, идеяне чыгару
66 Р.Харис. “Сабантуй” поэмасы. Татар халкының милли бәйрәмнәре, гореф-гадәтләре1 18.05 Лирик һәм эпик төр сыйфатларның поэма жанрында чагылышын ачыклау
67 Дәрестән тыш уку. Вакытлы матбугатка күзәтү ясау1 23.05 Дәрестән тыш әдәби әсәрләр уку; аларның эчтәлеген сөйли алу; әсәрдә кулланылган сурәтләү алымнарын аера белү; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу
Р. Фәйзуллин 3
68 Р.Фәйзуллинның тормыш юлы һәм иҗаты. “Биеклек” шигыре1 25.05 Укытучының сөйләвен тыңлау, шагыйрь иҗаты буенча хронологик таблица төзү
69 Р.Фәйзуллин. “Туган тел турында бер шигырь” шигыре1 30.05 Шигырьләрне сәнгатьле уку; анализлау; фикерне раслау өчен, әсәрдән дәлилләр таба алу; сурәтләү алымнарын аера белү
70 Р.Фәйзуллин. “Онытма син” шигыре. Йомгаклау1 30.05 Шигъри текстларны яттан сөйләү
Бәйләнешле сөйләм үстерү 8
Дәрестән тыш уку 4
Барлыгы 70

Приложенные файлы


Добавить комментарий