Управління формуванням та розподіленням прибутку ТОВ Інтерпайп Ніко Тьюб


ВСТУП
Я, студентка НІ ЗНУ, проходила управлінську практику у відділі управління та розвитку підприємства ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» на посаді менеджера цього відділу.
По прибутті на підприємство прослухала інструктаж з техніки безпеки на даному заводі. Після оформлення на підприємство разом з керівником від заводу розробили та погодили програму проходження практики.
Протягом перших двох тижнів займалася збором та систематизацією даних щодо діяльності підприємства. Під час проходження управлінської практики виконував всі доручені завдання.
Ознайомившись з основною документацією, яка використовується працівниками відділу управління та розвитку у діяльності підприємства та специфікою функціонування ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» отримала значний досвід, який неодмінно допоможе мені у подальшій професійній діяльності.
1. ЗВІТ З УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Тьюб» створений на базі Нікопольського Південно трубного заводу 4 квітня 2000 року затверджений відповідно до Законів України «Про підприємства України» від 27.03.98р., «Про господарські товариства» від 19.09.98., протоколом №1 від 4 квітня 2000 року й Установчим договором про створення й діяльність Товариства.
До складу ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» входять трубопрокатнй цех (ТПЦ) по виробництву безшовних труб на установці «30-102» і цех обробки геологорозвідувальних труб.
Завод працює в беззупинному виробничому режимі. Виробництво в основному механізовано й автоматизовано. Це підприємство що відноситься до металургійного заводу з неповним металургійним циклом. Виробничий цикл починається з одержання трубної заготівлі, сировини і матеріалів і закінчується відвантаженням труб і є підприємством 4-го металургійного переділу.
Сьогодні ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» виробляє 11,4% українських труб, тобто кожна десята труба в країні, по обсягах валового доходу поступається тільки Нижньодніпровському трубопрокатному заводу. У багатьох відносинах ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» є лідером не тільки в українській трубній галузі, але і серед трубників СНД.
Основним напрямком діяльності Товариства є виробництво труб. Товариство робить труби нафтового сортаменту, а також труби катані загального призначення і труби для казанових установок високого тиску.
Діапазон споживачів продукції заводу дуже широкий і включає такі галузі, як газо- і нафтовидобувна промисловість, машинобудування, теплова енергетика, автомобілебудування, будівництво, комунальне господарство і хімічне машинобудування. Більш докладна характеристика труб по номенклатурних видах надана в таблиці 1.1.
фінансовий планування розподілення прибуток
Таблиця 1.1 - Виробництво труб по номенклатурних видах за І півріччя 2009 та 2010 рр.
Показники 2009рік 2010 рік Темп зростання, %
Звіт (тонн) План (тонн) Звіт (тонн) % виконання
плану +,-Відхилення від плану (т) Порівняно з 2009 роком
1 2 3 4 5 6 7
Виробництво сталевих труб у тому числі: 175590 159400 160724 100,8 +13,24 91,5
1. Бурильні 1420 1845 1905 103,2 +60 134,2
З них: групи К 338 - 261 - - 77,2
групи Е 683 - 257 - - 37,6
2. Насосно-компресорні 36127 25730 26363 102,5 +633 73,0
З них: групи К 22535 - 10081 - - 44,7
групи Е 2871 - 1601 - - 55,7
3. Катані для КВД 6422 1110 1474 132,8 - 23,0
4. Катані загального призначення 130756 130388 130558 100,1 +170 99,9
У тому числі ТПЦ 126089 124440 124486 100,0 +46 98,7
ЦОНТ 4667 5984 6072 102,1 +124 130,1
З них обсадні штанги 2632 - 843 - - 32,0
Бурильні штанги 2035 - 1117 - - 54,9
5. Тягнуті загального призначення 290 12 22 182,1 +10 7,6
6. Обсадні 575 315 402 127,6 +87 69,9
За даними таблиці можна зробити висновки, що виробництво сталевих труб у першому півріччі 2010 року в порівнянні із першим півріччям 2009 роком зменшилось на 8,5%.
Однак план І-го півріччя 2010 року було виконано і перевиконано. Досліджуючи сортамент бачимо, що перевиконання базового періоду спостерігалось по трубам бурильним (на 34,2%) та Трубам катаним загального призначення ЦОНТ (на 30,1%). Зменшення фактичного випуску у 2010 році в порівнянні з 2009 роком пояснюється зниженням поставок на експорт та скороченням виробничих потужностей у зв’язку з переналагодженнями та ремонтами.
Труби, виготовлені на ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб», використовують у машинобудуванні, при спорудженні казанів, для трубопроводів, у нафтовидобувній, геологорозвідувальній та інших галузях промисловості, як на Україні, так і за рубежем.
Завод оснащений сучасним устаткуванням по виробництву, обробці і контролю труб, що дозволяє виконувати вимоги замовника по всіляких показниках і у встановлений термін.
Потенційними конкурентами на внутрішньому ринку є такі заводи з виробництва труб, як: ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний»; ВАТ «Новомосковський трубний»; ВАТ «Харцизький трубний»; ВАТ «Луганський трубний»; ВАТ «Макіївський труболиварний». У кожного з перерахованих заводів є свої «плюси» і «мінуси», так, ВАТ «Харцизький трубний» завод побудований набагато пізніше, ніж ТОВ «Ніко Тюб», але устаткування по виробництву труб нове, тому продукція більш конкурентоспроможна.
1.2 Фінансові взаємовідносини ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» із державою
З державою ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» вступає у взаємовідносини, нараховуючи та сплачуючи податки.
Податки - це обов'язкові надходження в збори з юридичних і фізичних осіб, проведені державою на основі державного законодавства. Вони виражають обов'язковість юридичних і фізичних осіб брати участь у формуванні фінансових ресурсів держави.
Податки, будучи інструментом перерозподілу, покликані також гасити виникаючі збої в системі розподілу і чи стимулювати стримувати людей у розвитку тієї чи іншої форми діяльності.
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» є платником таких податків: податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, плата за землю, збір на обов’язкове соціальне страхування, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, податок з реклами, комунальний податок тощо.
Розглянемо за якою методикою розраховуються основні податки ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб», а саме податок на прибуток та податок на додану вартість.
Податок на прибуток розраховується за ставкою 25% від оподатковуваного прибутку. Оподатковуваний прибуток визначається за формулою: Валові доходи – Валові витрати – Амортизація
Валовий дохід - це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
Порівнюючи валові доходи з доходами від діяльності підприємства, можна визначити їх відмінні риси:
- якщо валові доходи - об'єкт податкового обліку, то доходи від діяльності - об'єкт фінансового обліку.
- до валових доходів включають суму отриманої від покупців, замовників попередньої оплати (авансів). До доходів діяльності сума одержаних авансів не належить.
- валові доходи обліковують для визначення оподатковуваного прибутку, а доходи від діяльності обліковують для розрахунку фінансового результату підприємства.
Валові витрати - це сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюють як компенсацію вартості товарів (робіт, послуг), які купують для використання у власній господарській діяльності.
В таблиці 1.2 наведені джерела отримання інформації про витрати підприємства
Таблиця 1.2 - Джерела отримання інформації щодо валових витрат
Валові витрати Код Порядок отримання інформації
Витрати на придбання товарів (робіт, послуг) 04.1 Оброти Дт 20 Кт 63 + Д 371 Кт 311 без ПДВ + Дт 20 Кт 372 + Дт 809 Кт 631
Убуток балансової вартості запасів 04.2К1 Бухгалтерська довідка розрахунок
Витрати на оплату праці 04.3 Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 661
Сума страхового збору до фондів державного загальнообов’язкового страхування 04.4 Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 651, 652, 653, 656
Сума податків, зборів, обов’язкових платежів 04.6Р Обороти Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 64 (крім податку на прибуток та ПДВ)
Амортизація основних фондів і нематеріальних активів - це поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм амортизаційних відрахувань.
Вихідні дані для заповнення декларації з податку на прибуток підприємства беруть з даних синтетичного та аналітичного обліку, окремого податкового обліку.
Сума валових доходів від усіх видів діяльності за І півріччя 2009 року становила 1 680 029 325 грн. Валові витрати – 1 587 457 671 грн. Скориговані валові витрати – 1 590 686 515 грн. Сума амортизаційних відрахувань – 20 107 978 грн. Таким чином, об’єкт оподаткування податком на прибуток становив: 1 680 029 325 - 1 590 686 515 - 20 107 978 = 69 234 832 грн.
Нарахована сума податку на прибуток: 69 234 832 * 25% = 17 308 708 грн.
Тепер розглянемо податок на додану вартість. Податок на додану вартість - податок, об'єктом обкладання якого є різниця між виторгом, отриманої при реалізації чи товару наданні послуг, і вартістю покупок у різних постачальників. Тут мова йде про знову створену вартість, що є джерелом заробітної плати, внесків у фонд соціального страхування, підприємницької прибутку. Іншими словами, в оподатковуваний оборот включається не весь виторг від реалізації товарів і послуг, а лише додана вартість на кожній стадії виробництва і реалізації.
Додана вартість – це прибуток, заробітна плата з нарахуваннями на неї та інші витрати, пов’язані з виробничим процесом. Податок становить 20% бази оподаткування, та додається до ціни товарів (робіт, послуг). Первинним документом, який є основною для обліку ПДВ є податкова накладна.
Податкова накладна складається в момент виникнення податкових зобов’язань у продавця в двох екземплярах. Оригінал надається покупцю, копія залишається у постачальника товарів. При цьому видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує постачання товарів або прийняття платежу із зазначенням суми податку.
Платник податків веде реєстр отриманих і виданих податкових накладних відповідно до Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Податкова декларація по ПДВ подається в місцеву податкову інспекцію щомісяця, щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, що випливає за звітним періодом.
Декларація надається ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» незалежно від того, виникло в звітному періоді податкове чи зобов'язання ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податків. Дані, приведені в декларації, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку і даним книг податкового обліку, вірогідність даних підтверджується підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) і печаткою.
В вступній частині декларації бухгалтер ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» вказує період, за який подається декларація, повна назва платника, індивідуальний податковий номер і номер свідчення про реєстрацію його як платника ПДВ.
У розділі І «Податкові зобов’язання» декларації бухгалтер на досліджуємому підприємстві вказує загальні обсяги продажу, по яких у платника в даному звітному періоді виникло податкове зобов'язання, і обсяги продажу, що не є об'єктом оподатковування. За І півріччя 2009 року вони становлять 12717554 тис. грн.
У розділі II “Податковий кредит” (рядки 11-15) включаються обсяги придбаних із ПДВ чи без ПДВ на території чи України завезених через її межі товарів (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, що чи відносяться не відносяться на валові витрати виробництва або чи підлягають не підлягають амортизації, окремо по цілям використання, що підлягають оподатковуванню, що не є об'єктом оподатковування. За І півріччя 2009 року податковий кредит з ПДВ становив 12307384 тис. грн.
Роздягнув III “Розрахунки з бюджетом за звітний період”. Якщо в результаті розрахунку отримане значення різниці рядків 18 і 19 більш 0, то це буде означати, що платник повинний сплатити в бюджет визначену суму і заповнити рядок 20 декларації (зі знаком “+”). У рядку 18.1 показано, що різниця між податковим кредитом і податковим зобов’язанням є позитивною, тобто 12717554 – 12307384 = 410169 тис. грн. У рядку 19.1 до зменшення суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов’язань у поточному звітному періоді відносяться 4207237 тис. грн.
Таким чином від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язанні та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного періоду становило: 410169 – 4207237 = 3797068 тис. грн. Ця сума відноситься на відшкодування підприємству у наступних податкових кварталах.
Якщо в результаті розрахунку значення цих рядків менш 0, то це буде означати, що платник має право на одержання відшкодування з бюджету, і повинний заповнити рядок 21 декларації (зі знаком “-“).
У рядку 23 указується сума податку на додаткову вартість, що визначений згідно даним рядків 20 (чи 21) і 22 декларації і нараховується на особовому рахунку платника зі знаком “+” (нараховане) чи “-“ (зменшене).
У рядки 25 і 26 декларації включається результат від зведення даних рядків 20, 21, 22 і 24. Результатом є сума, що або підлягає сплаті платником у бюджет (рядок 25), або повинна бути відшкодована платнику з бюджету (рядок 26). Далі розглянемо пенсійне страхування. На обов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору у таких розмірах:
- для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм їх власності, а також їх філій – 31,8% від об’єкта оподаткування, крім фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, для яких ставка збору установлена в розмірі 100 відсотків від об’єкта оподаткування. Для підприємств, де працюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 31,8 відсотки від об’єкта оподаткування для інших працівників підприємства;
- для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичних осіб, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами – 31,8% від об’єкта оподаткування;
- для юридичних та фізичних осіб – 31,8 % суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру;
- для фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору 1% від об’єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 525 грн;, та 2% від об’єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 525 грн.
Збір на державне обов’язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці й сплату збору в повному обсязі, внески, нараховані на невиплачену частину заробітної плати, перераховують не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення місяця, за який нараховано зарплату.
2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
2.1 Управління формуванням та розподіленням прибутку ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб»
Прибуток ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає:
- чистий доход (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);
- валовий прибуток (збиток);
- фінансовий результат від операційної діяльності;
- прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;
- прибуток (збиток) від звичайної діяльності;
- прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності.
Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).
Узагальнено можна дати наступне визначення собівартості.
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) це поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені в грошовій формі.
Розглянемо, як у ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» складається калькуляція. Відповідальним за правильність калькуляцій є директор з виробництва.
Наприклад, розглянемо сталеві труби П7110800. Задана у виробництво матеріалів на 176,055 тис. грн. Загальна сума відходів становила 11,109 тис. грн., витрат на брак не було. Таким чином вартість матеріалів у виробництві за вирахуванням відходів і браку становила 176,055 – 11,109 = 164,946 тис. грн. Врахуємо вартість незавершеного виробництва на початок місяця 164,946 + 17,174 = 182,12 тис. грн. Далі вирахуємо залишок незавершеного виробництва на кінець місяця 182,12 – 161,980 = 20,140 тис. грн. Таким чином вартість витрат становила 20,140 тис. грн.
Підсумовування всіх витрат по ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» за червень 2009 року. Загальна схема їх розрахунку заснована на бухгалтерських рахунках:
Сума витрат, які пов’язані із виробництвом продукції = рахунок 23 (виробництво) + рахунок 91 (загально виробничі витрати) + рахунок 92 (адміністративні витрати) + рахунок 93 (витрати на збут) + рахунок 94 (інші витрати)
Тобто 78661594,66 +3131289,67 +7609076,16 +38143,92 + 14393,70 +5777,46 = 89460275,57 тис. грн.
В цьому з документі зводяться дані з початку періоду. Так, адміністративні витрати по підприємству з початку 2009 року становили 33101708,70 тис. грн. Ця ж сума показана у Звіті про фінансові результати в рядку 070, що говорить про відповідність даних.
Об'єктом розподілу є балансовий прибуток підприємства. Під його розподілом розуміють направлення прибутку в бюджет і використання на підприємстві та за його межами. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій його частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення напрямків витрачання прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, структури статей його використання знаходиться в компетенції підприємства.
Принципи розподілу прибутку можна сформулювати наступним чином:
- прибуток, отриманий підприємством в результаті здійснення виробничо-господарської та фінансової діяльності, розподіляється між державою і підприємством як господарюючим суб'єктом;
- прибуток для держави надходить у відповідні бюджети у вигляді податків, обов'язкових платежів, ставки яких не можуть бути довільно змінені. Склад і ставки податків, порядок їх нарахування і внесення до бюджетів встановлюється законодавчо;
- величина прибутку підприємства, що залишилася в його розпорядженні після сплати податків, не повинна знижувати його зацікавленості в зростанні обсягів виробництва та покращення результатів виробничо-господарської і фінансової діяльності;
- прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, в першу чергу, направляється на заощадження, забезпечення його подальшого розвитку, і тільки в іншій частині - на потреби споживання.
На підприємстві розподілу підлягає чистий прибуток, тобто прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів.
Розподіл чистого прибутку - один з напрямів внутрішньо фірмового планування, значення якого в ринкових умовах зростає. Порядок розподілу і використання чистого прибутку на підприємстві фіксується в статуті підприємства.
При прийнятті рішень про розподіл чистого прибутку підприємство повинно знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на цілі виробничо-технічного розвитку, соціального розвитку, матеріального заохочення працівників та інші цілі.
Кошти на розвиток і вдосконалення виробництва витрачаються на задоволення потреб, які пов'язані із зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємства. Конкретно ці витрати представляють собою капітальні вкладення в будівництво нових виробничих площ, реконструкцію підприємств, придбання і монтаж нового устаткування, інші витрати капітального характеру, включаючи природоохоронні і такі, що спрямовані на поліпшення умов праці і техніки безпеки. Це також витрати на проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, підготовку та освоєння нових прогресивних технологій та видів продукції.
За рахунок цієї частини чистого прибутку підприємства сплачують заборгованість по довгострокових банківських кредитах на інвестиційні цілі, також по відсотках за ці кредити. Треба пам'ятати, що відсотки за всі інші банківські кредити є елементом витрат на виробництво й обігу, тому з прибутку їх сплата не фінансується.
Однією з потреб виробництва, яка пов'язана з його розширеним відтворенням, є збільшення власних фінансових ресурсів, які вкладаються в запаси сировини, матеріалів, перехідні запаси незавершеного виробництва, готової продукції, товарів, тобто збільшення фонду власних оборотних коштів.
Кошти, що спрямовуються на соціальні потреби, використовуються, в основному, на такі витрати, які сприяють соціальному розвитку колективу підприємства:
- будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів соціально-культурної сфери;
- утримання закладів, об’єктів соціально-культурної сфери (дитячих дошкільних, лікарень, будинків і баз відпочинку, клубів і палаців культури тощо);
- проведення оздоровчих, культурно-масових заходів, в тому числі придбання путівок на відпочинок і лікування;
- інші подібні витрати (наприклад, здешевлення харчування робітників і службовців у заводських їдальнях, оснащення клубів, кімнат відпочинку, гуртожитків теле- і радіоапаратурою, іншим обладнанням, придбання подарунків для ветеранів тощо).
Кошти матеріального заохочення використовується для стимулювання зацікавленості працівників підприємства в досягненні високих результатів праці. В даному напрямку прибуток використовується на виплату винагороди за загальні результати роботи за підсумком року, на одноразове преміювання окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, виплату премій за інші досягнення в роботі, а також надання одноразової матеріальної допомоги працівникам.
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» за рахунок чистого прибутку виплачує дивіденди держателям акцій - засновникам і акціонерам.
Резервні (страхові) фонди можуть створюватися за рахунок прибутку для використання на випадок різкого погіршення фінансового становища в результаті тимчасової зміни ринкової кон'юнктури, стихійних лих тощо. Що ж стосується ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» створення ним резервних (страхових) фондів за рахунок прибутку є обов'язковим у порядку і розмірах, що визначається установчими документами.
Прибуток, що залишається у підприємств після сплати податків та інших обов'язкових платежів, може бути використаний також і на інші цілі його власниками. Нерозподілений прибуток, в широкому розумінні як прибуток, що використовується в діяльності підприємства свідчить про його фінансову стійкість, про наявність джерела для подальшого розвитку.
Розглянемо динаміку формування та використання прибутку в Звіті про фінансові результати та Балансі ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб».
За перше півріччя 2010 року формування прибутку відбувалось таким чином:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 1296495,5 тис. грн.
- валовий прибуток формувався наступним чином: дохід від реалізації продукції – податок на додану вартість – собівартість реалізованої продукції = 1296495,5 – 98246,6 – 1116399,1 = 81849,8 тис. грн.
- чистий збиток від операційної діяльності було розраховано так: валовий прибуток + інші операційні доходи – адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати = 81849,8 + 334257,7 – 33101,6 – 91303,6 – 345020,9 = 53318,7 тис. грн.
- фінансовий результат до оподаткування розраховано наступним чином: чистий збиток від операційної діяльності + дохід від участі в капіталі + інші фінансові доходи + інші доходи - фінансові витрати – витрати від участі в капіталі - інші витрати = - 53318,7 + 3059,6 +873,5 + 597,6 – 9817,6 - 13135,6 = - 71741,2 тис. грн.
- податок на прибуток, який було сплачено протягом півріччя 2009 року становив 40018,6 тис. грн.
Таким чином чистий збиток ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» становив 40018,6 тис. грн.
Нерозподілений прибуток за І півріччя 2010 року збільшився з 100719,1 тис. грн. до 15986,7 тис. грн. Використання нерозподіленого прибутку на поповнення фондів не відбувалось. Статутний капітал залишився незмінним на рівні 215351,4 тис. грн., резервний капітал також не змінився (6502,2 тис. грн.), збільшення додаткового капіталу з 3021,8 тис. грн. до 217132,0 тис. грн. відбулось за рахунок інших джерел.
2.2 Фінансування відтворення основних фондів
Важливою характеристикою матеріально-технічної бази ТОВ “ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” є віковий склад активної частини основних засобів. Якщо на підприємстві переважає застаріле, зношене устаткування, це негативно відбивається на всіх головних кількісних та якісних показниках його діяльності, знижує потенціальні можливості зростання фондовіддачі і, зрештою, рентабельність.
Для такого аналізу діюче устаткування необхідно згрупувати за видами, а всередині груп – за тривалістю експлуатації.
Таке групування дає змогу робити висновки (включаючи такі, які випливають із порівняння з діючими нормативними термінами служби) щодо віку устаткування як у розрізі окремих їх видів, так і в цілому по підприємству. Таблиця для характеристики вікового складу устаткування може мати такий вигляд (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 - Аналіз вікових груп активної частини виробничих фондів
Вид обладнання Вікова група, роки
До 1 1-3 3-5 5-7 7-15 15-20 Понад 20 Всього
Верстати: токарні 4 5 16 24 16 14 10 89
фрезерні - 4 6 6 22 7 4 49
шліфувальні 1 - 4 3 10 6 6 30
свердлувальні - - 3 1 3 3 18 28
Інше обладнання по обробці металу 6 8 5 2 12 14 10 57
Пресове обладнання - - - - - 2 10 12
Трубні стани 1 - - 3 3 3 5 15
Прийомо-транспортне обладнання 4 1 2 3 1 2 5 18
Силові машини і обладнання 9 7 4 3 4 6 25 58
Інші машини і обладнання 13 11 9 12 19 14 18 96
Разом 38 36 49 57 90 71 111 452
Питома вага, % 8,4 8,0 10,8 12,6 19,9 15,7 24,6 100
Аналізуючи дані про віковий склад обладнання, треба зважати на те, що термін експлуатації верстатів та іншого обладнання приблизно до 7 років в сучасних умовах розвитку технічного прогресу є оптимальним для заміни. Якщо ж питома вага обладнання, що експлуатується більше цього терміну (у вищенаведеному прикладі це 60,2%, з них більше третини - застаріле обладнання, придбане і змонтоване понад 20 років тому), дуже висока, то і робиться відповідний аналітичний висновок.
Середній термін служби верстатів, що експлуатуються на ТОВ «Ніко Тьюб», за даними таблиці визначається так:
tc = [(0,5*38) + (2,0*36) + (4,0*49) + (6,0*57) + (11,0*90) + (17,5*71) + (25,0*111)] / 452 = 12,5 року.
Таким чином, підприємству можна порекомендувати вкладати приріст власного капіталу в поновлення матеріально-технічної бази, оскільки середній термін служби виробничого обладнання 12,5 року є дуже великим і говорить про його значну зношеність.
Характеристика введених в експлуатацію основних заходів наведена у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Основні засоби, які введені в дію у 2010 році під час технічного переозброєння
Назва основних засобів Вартість фінансування, тис. грн.
Лінія по обробці котельних труб довжиною більше 12 метрів 16285
Устаткування ультразвукового контролю труб ROTA-180S 14654
Устаткування магнитопорошкового контролю кінців труб 6619
Модернізація трубопрокатного агрегата ТПА 30-102 1454
Машина для випробувань зразків на розрив 752
Машина правильна BRONX 590
Впровадження автоматизації обладнання 342
Модернізація устаткування гідро випробувань труб під тиском 700 атм 247
Твердомер Викерса ZHV-30 213
Модернізація роликової печі 184
Модернізація кранів 104
На стадії запровадження знаходяться:
- комплекс технічних засобів по збільшенню випуску труб з висадженими кінцями, який передбачає модернізацію висадочних пресів MEER і устаткування нового правильного стану теплової правки BRONX;
- система автоматичного управління технологічним процесом прокатки на редукційному і калібровочному станах із застосуванням датчиків контролю IMS і управляючих модулів CARTA i SMS MEER;
- потокова лінія експортних труб продуктової групи LP у складі: гідро випробувального преса, разрезного станка, торцово-фасувального обладнання, автоматичного пакетирувальника з повністю автоматизованим циклом роботи;
- модернізація поточних ліній обробки з використанням пил послойного різання пакетів труб фірми LINSINGER, торцово-фасувального обладнання фірми REIKA, блоку непошкоджуючого контролю фірми FOERSTER, транспортної системи і управління фірми PRESTAR;
- модернізація приводів калібровочного стану із заміною машинних утворювачів частоти на тиристорні;
- установка двох пил фірми LINSINGER для холодного розрізання і центрування трубної заготовки.
2.3 Організація фінансового планування ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб»
Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що планування є однією з функцій управління, отже фінансове планування - це функція управління фінансами.
Вироблення управлінських фінансових рішень, оцінка та вибір найефективніших варіантів, форм і засобів їхнього втілення повинно відбуватися не лише на основі планування розвитку економіки підприємства в цілому, а й встановлювати розрахунковий механізм ключових фінансових параметрів.
Цілком очевидним є те, що без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління економікою промислового підприємства, що забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне розв’язання соціальних питань і матеріальне стимулювання робітників.
Основою фінансового планування на ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» є стан про фінансові активи підприємства. Цей стан можна побачити в обігово-сальдовій відомості. Обігово-сальдову відомість за синтетичними рахунками використовують для складання бухгалтерського балансу і заповнення форми фінансової звітності. Крім того, обігова відомість є важливим джерелом інформації для оцінювання й економічного аналізу руху активів і пасивів підприємства. Так, за даними обігово-сальдової відомості бухгалтери ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» визначають структуру активів і пасивів та зрушення, що відбулися у звітному періоді, розраховують показники руху активів та пасивів, інтенсивність їх змін, проводять порівняльний аналіз динаміки фінансового стану та ліквідності активів підприємства.
Обігово-сальдова відомість дає загальну інформацію про стан та рух господарських засобів і їх джерел ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» у 2010 році, але недостатньо розкриває економічний зміст оборотів, їх структуру як за активами, так і за джерелами. Більш ефективною в цьому відношенні є шахова обігова відомість).
Шахову обігову відомість на ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» будують за принципом шахової дошки. Всі рахунки в ній записують двічі в одній і тій же послідовності: по вертикалі й горизонталі, за дебетом і кредитом. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує, який рахунок дебетується, а який кредитується. Обороти за кожним рахунком деталізуються відповідно до кореспонденції. Це дає ясну уяву змін господарських засобів та процесів що відбулися.
Розглянемо, наприклад, кредит рахунку 10 «Основні засоби» за даними обігово-сальдового балансу та шахової відомості. В обіговій відомості лише наведена сума кредитового обігу – 37745584,53 тис. грн. В шаховій відомості бачимо, що протягом звітного періоду було нараховано знос в сумі 344262,48 тис. грн. (рахунок 13), вилучені основні засоби із складу додаткового капіталу на суму 36133334,47 тис. грн. (рахунок 423), реалізовані необоротні активи на суму 30789,17 тис. грн. (рахунок 972), уцінені необоротні активи на суму 29810,51 тис. грн. (рахунок 975), списані необоротні активи на суму 1207387,90 тис. грн. (рахунок 976). Таким чином, загальна сума вибуття становила 37745584,53 тис. грн.
Тепер перейдемо до розгляду основних планів, які складаються ведучим економістом з фінансового планування.
Першим видом планів є бюджети доходів та витрат.
Бюджет - це сума коштів, які є в розпорядженні для виконання визначених функцій та проведення певних заходів у рамках загального планування. Він складається у формі заданих показників, яких слід дотримуватися у плановому періоді.
Відправною точкою бюджетування є розробка бюджету продаж, який передбачає запланований обсяг продажу окремих видів продукції. Складання всіх інших бюджетів базується на бюджеті продаж, тому що він визначає майбутній обсяг виробництва або закупівель товару, витрати на виробництво і на збут, рух грошових коштів.
У процесі господарської діяльності завжди виникають відхилення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необхідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого - привернути увагу менеджера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його оперативного реагування. Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню таких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань.
Залежно від причин виникнення відхилення поділяють:
- на відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунки при складанні бюджетів);
- відхилення внаслідок діяльності.
Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійснюють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання.
Так, спочатку приводяться всі статті доходів від господарської діяльності. Вони були заплановані на рівні 1264313024 тис. грн., а фактично становили 1537037000 тис. грн., тобто на 272723976 тис. грн. або на 21,6% більше. В структурі бюджету бачимо, що дохід від реалізації продукції недоотримано на 31898372 тис. грн., або на 2,7%; інші доходи перебільшили планові показники на 300091685 тис. грн., або на 419,5%; доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи відповідають запланованому рівню.
Загальна сума витрат згідно бюджету у 2010 році мала становити 1245034117 тис. грн., а становила 1608778476 тис. грн., що перевищило план на 363687609 тис. грн., або на 29,2%. Це перевищення є дуже значним в масштабах даного підприємства.
Розглянемо, які статті витрат зросли найбільше:
- сировина і напівфабрикати – на 7,2%
- паливо – на 2,1%
- матеріали – 3,7%
- малоцінні швидкозношувальні предмети – на 20,0%
- інші податки та обов’язкові платежі – на 6,2%
- оплата комісійних – на 19,9%
- фінансові витрати – на 170,7%.
Таким чином, планові витрати перевищують доходи: 1245034117 - 126431302 4 = 19278907тис. грн
Фактичні витрати значно перевищили доходи: 1608778476 – 1537037000 = 71741476 тис. грн.
Відхилення від плану по витратам становило: - 71741476 – 19278907 = - 91020382 тис. грн., тобто чисті збити збільшились від планового рівня на 472,1%
Оперативно-календарне планування є завершальним етапом у плануванні господарської діяльності підприємства. Основне його завдання - в конкретизації показників поточного плану з метою організації планомірної та ритмічної роботи підприємства і його структурних підрозділів. Воно пов'язує всі елементи підприємства в єдиний виробничий організм, включаючи технічну підготовку, виробництво, матеріально-технічне забезпечення, створення і підтримку необхідних запасів матеріальних ресурсів, збут продукції.
Так, 12.07.10 згідно платіжного доручення № 2.218 необхідно було сплатити ДП «Придніпровська залізниця» за перевезення вантажу 2000000 грн.
Інший платіж призначався ЗАТ «Укренерготранс» за використання вагонів в сумі 380000 грн., але згідно плану сума буде погашена частково – 139845,72 грн.
Оскільки дослідження ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» проводились в середині року, бізнес-план на підприємстві не складався.
ВИСНОВКИ
Розглянуте у звіті підприємство ТОВ “Інтерпайп Ніко Тьюб” є лідером трубної галузі у своєму сортаменті. Але для розвитку підприємства та закріплення на стратегічно важливих ринках збуту підприємству необхідно застосовувати увесь арсенал стратегічного менеджменту, обліку та аналізу. Це дасть змогу значно підвищити рівень конкурентоспроможності як самого підприємства так і зробити більш привабливою продукцію що випускає підприємство.
ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» ефективно використовує фінансові і матеріальні ресурси у виробничому процесі і за звітний період спрацював прибутково. Виходячи із складних умов господарювання в ринковій економіці ТОВ “ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” повинно постійно враховувати недоліки, які склалися в системі планування.
Нерозподілений прибуток за І півріччя 2010 року збільшився з 100719,1 тис. грн. до 15986,7 тис. грн. Використання нерозподіленого прибутку на поповнення фондів не відбувалось. Статутний капітал залишився незмінним на рівні 215351,4 тис. грн., резервний капітал також не змінився (6502,2 тис. грн.), збільшення додаткового капіталу з 3021,8 тис. грн. до 217132,0 тис. грн. відбулось за рахунок інших джерел.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. англ./ Гл. Ред. Серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статитстика, 2000. – 800 с.
Деркач Д.І. Аналіз господарської діяльності промислових підприємств та об’єднань: Підручник – М.: “Фінанси та статистика”, 2002 – 214 с.
Івахно Т.М. Економічний аналіз: Навчальний посібник – К.: “Знання”, 2000 –278 с.
Івахненко В.Н. Курс економічного аналізу: Навч. посіб для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: 2000 р.. –300
Павлова Л. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, 2001. – 400 с.
Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300 с.
Плаксов В.А., Пальчевич Г.Т. Економічний аналіз показників праці та фінансового стану підприємства. – Кіровоград, 2000 р. – 182 с.
Савчук В.П Финансовий менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. Дом “Максимум”. – 2001. – с.301
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.
Ульянченко О.В. Сучасні моделі дослідження операцій в економіці: Навч. посібн. – Харків.: ХДАУ ім. В.В. Докучаєва, 2000. – с. 347
Фінансова діяльність підприємств: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я, - К.: Либідь. – 2002. – с.279
Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посіб. – К., 2001. – 540 с.

Приложенные файлы


Добавить комментарий