презентация Г.Тукай


Чтобы посмотреть презентацию с оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов:

Халык мәхәббәте – синең исемең.Халык гомере – синең гомерең. Әхмәт Фәйзи ...Һәрчак безнең белән бергә -Безнең замандаш Тукай... Әхмәт Ерикәй (Бөек Г. Тукайның 125 - еллыгына) Кушлавыч авылы Тау башында салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул.Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, Шуңар күрә сөям җаным – тәнем белән... Габдуллаҗан Мөхәммәтгариф улы Тукаев 1886 елның 13 (26) апрелендә, Казан өязе, Мәңгәр волосте, Кушлавыч авылында, мулла гаиләсендә туа.Кечкенә Апушның әтисе Мөхәммәтгариф һәм әнисе Мәмдүдә
...Ул бер үксез бала, чираттагы ятим,Юк, диделәр, аның ата - анасы да... Гәрәй Рәхим
Кушлавыч.Шәрифә карчыкӨчиле.Зиннәтулла бабайКазан.Мөхәммәтвәли һәм Газизә гаиләсеКырлай.Сәгъди абзый, Зөхрә апаҖаек.Галиәсгар (җизнәсе), Газизә


...Тормышыңда бәйрәмнәр аз булганТартыш белән тулган көннәрең... Шәүкәт Галиев1890 ел.Өчиле авылы.Апушның бабасы Зиннәтулланың йорты
Чылдыр - чылдыр, чылдыр - чылдыр... Яћгырый дала.Кала басу, кала ындыр, туган як кала... Гамил АфзалЊксез ятим -Кемгђ бала кирђк? -Дип язмышыћ сине рђнќеткђн.Ул чак язмыш - њзе тере ятим:Кемнђрдђндер ќылы сњз кљткђн. Кђтибђ Кинќђбулатова
Казан. М. Гафури (элеккеге Сембер ) урамы.…Таныш - туган түгел, чит кеше.Даны да юк, малы да юк аныћ,Ул бит бары – Вђли - читекче... Рөстђм Сњлти
КазандагыМөхәммәтвәли абзый белән Газизә апа икесе берьюлы авырый башлагач, Габдулла яңадан Өчилегә кайтарыла. 1892 елның җәендә Кырлай авылы крестьяны Сәгъди абзый аны үзенә уллыкка ала. Тукайның Өчиледән Кырлайга китүе 1892-1895нче еллар.Кырлай авылы. Сәгъди абзый йорты. Хәзер анда Тукай музее - йорты. Бу наратны кечкенә Апушның Кырлайдагы “әтисе” Сәгъди абзый утырткан. Ә бәрәңге бакчасында кечкенә Габдулла бәрәңге җыйган. Габдуллага 19 яшь1906 -1907, Уральск1907нче ел1906нчы ел, 1нче май Габдулла Тукай һәм аның апасы Газизә Уральск шәһәрендә Җиктереп пар ат, Казанга туп-туры киттем карап;Чаптыра атларны кучер, суккалап та тарткалап…1907нче ел, кљз. И Казан! Дәртле Казан! Моңлы Казан! Нурлы Казан! Мәскәү һәм Татарстан урамнарының күренеше. XX гасыр башында бу йортта “Болгар” кунакханәсе булган һәм анда шул заманның татар интеллегенциясе яшәгән.… Шуны лђкин син онытма, “Болгар”,Кырыгынчы бњлмђ барлыгын,Тукайныћ зур, мђћге тере ќаныШунда ята, кара, бар, энем... Сибгат Хђким язучы Фатих Әмирханбольшевик– революционер Хөсәен Ямашевшагыйрь Сәгыйть Рәмиев.Язучы – революционер Гафур КоләхмәтовДраматург Галиәсгар КамалГабдулла Тукайныћ гомерлек дусларыГабдулла Тукай џђм “Сђйђр” труппасыГ.Тукай џђм Ф.Ђмирхан 1909 ел, “Исемдә калганнар” дигән автобиографик повестьның беренче битләреТукай сабый вакытыннан ук халык җырларын ярата, аларны хәтеренә сеңдерә, язып бара. 1910 елда ул “Шүрәле” псевдонимы белән “Халык моңнары” исемендә татар халык җырлары җыентыгын бастыра. Анда 28 җыр язылган.1908нче ел 1908 ел 1911 елТөрле еллардагы фотолар1912нче ел1912нче ел1912нче ел ӘстерханПетербургУфаТроицк1911-1912нче еллар Тукай Клячкин шифаханәсендә.1913 ел, 14 (1) апрелендә төшерелгән фоторәсем.Тљн иде, моћнар белђнЧиртеп сазын ул ќырлады,Моћ белђн, хђсрђт белђнТулган иде бар ќырлары.Тыћлады урман вђ таулар,Тыћлады ай, йолдызы...Шул моћыннан уйга калдыЌир кызы џђм књк кызы.Атты таћ ђкрен генђ џђмСњнде йолдыз, сњнде ай...Шул матур йолдыз белђнЂкрен генђ сњнде Тукай. Шамун Фидаи Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай1913 елның 15 (2) апрелендә кичке 8 сәгать 15 минутта күзләрен мәңгегә йома. Казан, 1913 елның 17 (4) апреле. Татар зиратында Тукай ята.Кара мђрмђр ташы Тукайныћ.Ђйлђнђм дђ килђм шул кабергђ... Марс Шабаев...Без китђбез,Сез каласыз дип ќырлармын,Ќђсадемне туфрак белђн књмгђндђ дђ... Габдулла Тукай Истђлекле урыннар Габдулла ђфђнде ТукаевДљньяда бик аз булыр чын шагыйрь, Габдулладай;Ул - караћгы тљндђ яктырткан матур, ак тулган айдай....Књп китапларныћ арасында аныћ китаплары -Ап - ачык, нурлар чђчеп, књренеп тора џђр яклары.Алса, укыса халык шигырен аныћ - истђ кала,Џђм аныћ шигыре халыкныћ књћеленђ зур хис сала. Шайхзадђ Бабич Габдулла Тукай – татар балалар әдәбиятына нигез салучыТукай абый иќаты:балалар љчен шигырьлђр;ђкиятлђр
style.rotation Бар иде ялгыз калып,Ќырлап утырган чакларым...Габдулла ТукайТукай абый ђкиятлђре Г. Тукай “Елныћ дњрт фасылы”Боз џђм кар эрде,Сулар йљгерде,Еглап елгалар,Яшьлђр тњгелде;Кљннђр озая,Тљннђр кыскара,-Бу кайсы вакыт?-Йђ, ђйтеп кара! (Яз)Кырлар буш кала,Яћгырлар ява,Ќирлђр дымлана,-Бу кайчак була? (Кљз)Ашлыклар њсте,Башаклар пеште,Кояш пешерђ,Тиргђ тљшерђ.Халык ашыга,Китђ басуга,Урагын ура,- Бу кайчак була? (Ќђй кљне)Џђр ќир карланган,Сулар бозланган,Уйный ќил - буран,Бу кайчак, туган? (Кыш) Г. Тукай “Гали белђн кђќђ”1. Безнећ Гали бигрђк тату кђќђ белђн:2. Менђ кђќђ карап тора тђрђзђдђн;3. Гали аны чирђм белђн кунак итђ,-Кђќђ рђхмђт укый: сакалын селкетђ.

rrrrr Г. Тукай “Кђќђ белђн сарык ђкияте” С кем только жизньв злой распре не бывала?В борьбе ты ей не уступай нимало! («Жизнь», 1908)

Приложенные файлы


Добавить комментарий